Térrendezés

A lakás a lélek tükre

Térrendezés 1

Ha elkezdjük megváltoztatni a tereket, megváltoztatjuk vele az életet is. A térrendezés arra tanít meg, hogyan alakíthatunk ki harmonikus és inspiráló környezetet. A lakás, amelyben élünk, mindenkori tudatállapotunkat tükrözi vissza. A belsőtér-kialakítás a finom anyagok szintjén: Ebbe beletartoznak a feng shui energetikai szempontjai, de a lényeg elsősorban az, hogy figyelembe veszi a lélek, a belső világ, valamint a formák és a térbeli környezet összefüggéseit. A berendezés, a bútorok állása, a szoba színválasztása mind ugyanazt testesíti meg: belső világunkat, valamint lelki, érzelmi és szellemi igényeinket. Nem elegendő a feng shui szabályai szerint kialakított tér, ha az élet több területén diszharmónia uralkodik – lakásunk egyrészt személyiségünk jelképe, másrészt annak kibővítése. A cél ezért az, hogy harmonikus élettereket alakítsunk ki, amelyek inspirálólag hatnak az emberre, javítják egészségi állapotát, fokozzák életkedvét és személyes fejlődését. A legfontosabb az intuitív térkialakítás, melynek segítségével az illető más szemmel látja a dolgokat, és világos képet kap arról, mit is akar elérni az életben. A lakás kialakítása ilyen esetekben segítheti az életfeladat megoldását, és azt, hogy az illető megtalálja saját „közepét”. Az alapkérdés, amelynek segítségével rátalálhatunk életünk felsőbb szellemi elvére, a következő: Hogyan gazdagíthatok a létezésemmel másokat?

Minden anyag információt hordoz

Térrendezés 2

Ahhoz, hogy egy ilyen folyamat részesei lehessünk, tudatosan és becsületesen kell bánnunk a minket körülvevő tárgyakkal. Életminőség ott keletkezik, ha az ember megtanul különbséget tenni a fontos dolgok között, és azok között, amelyek csak fontosnak látszanak. Ez egyaránt vonatkozik magatartásmintákra, nézetekre, de tárgyakra is, amelyektől legszívesebben megválnánk. Elkerülhetetlenül felmerül a kérdés: mire van szükségem, és mire nincs? Mit cipelek magammal a múltból el nem dobott teherként? Az ilyen jellegű terhek elrabolják energiánkat, gyengítik életerőnket, és megakadályozzák az életenergia szabad áramlását. A megszabadulás aktusát képviselheti ilyenkor az, hogy kirámolunk a fiókjainkból, és megválunk teljesen fölösleges dolgainktól. Valamennyien felelősek vagyunk minden dologért, rejtőzzenek akár a pincében vagy a padláson. Visszatükröződnek energetikai testünkben. Ha nem döntünk egyértelműen a sorsunkról, akkor energetikai terhelést teremtünk. A legtöbb embernek fogalma sincs arról, milyen energiát visz magával a házába. Otthonunkat a fogyasztásorientált társadalom igényei szerint telezsúfolják olyan tárgyakkal, amelyek megakadályozzák az energia szabad áramlását. Valamennyi anyag egyfajta információhordozónak tekinthető. Egy ház valamennyi tárgya rezgéseket hordoz az emberekről, akik valamikor birtokolták.

Térrendezés 3

Ezért különös elővigyázatosságot kellene tanúsítani a régiségek vásárlásakor. Ezek az tárgyak ugyanis nemritkán régi, rossz energiákat hordozhatnak, amelyektől csak meghatározott tisztító technikákkal vagy rituálékkal szabadulhatunk meg. Tanácsos természetes, ezáltal egészséges anyagokat használni, lemondani a műanyagokról, mivel ezek problematikusak, és elrabolhatják az életenergiát. Hogyan nyerhetünk mélyebb betekintést a köztünk és minket körülvevő tárgyak között fennálló energetikai összefüggésekbe? Oda kell figyelni mindenre, ami befolyásolja egy téren belül a rezgéseket, például a bútorok harmonikus elrendezése, a tudatos megvilágítás vagy a természetes anyagok alkalmazása. Ha belépünk egy térbe, azonnal érzékeljük ezt a rezgést, a finomanyagok szintjén hatással vannak érzéseinkre, gondolatainkra és cselekedeteinkre a tárgyak, a bútorok, a formák, a színek és a növények.

Térrendezés 6

Oda kell figyelni arra, hogyan támogathatjuk színek, tárgyak, anyagok, formák, illatok, valamint a bútorok tudatos elrendezése segítségével az olyan mindennapos emberi tevékenységeket, mint az evés, a munka, az alvás vagy a kommunikáció. Minden térszintnek megvan ugyanis a maga optimális konstellációja ahhoz, hogy jó hatást gyakoroljon az egészségre, a jó közérzet kialakulására. És oda kell figyelni gondolataink erejére és tisztaságára. Először világosan meg kell fogalmaznunk valamilyen szándékunkat, amely fontos számunkra, vagy amit az életben el akarunk érni, mert minden, ami minket körülvesz, folyamatosan változó energiából áll: az energia előrehaladó és folyamatosan változó áramlással folyik és mozog előre időn és téren át. A szilárd tárgyak felszíne alatt létezik egy másik valóság, amelyben az energia spirális formát ölt, folyton feloldódik és újra összeáll. Ebből adódik az a tétel, hogy az energia oda áramlik, ahová a figyelmünk irányul.

Otthonunk energiamezőinek erősítésére a legfontosabb teendő a tér rendszeres tisztítása, energetikai megtisztítása, mivel az elhasznált energia negatívan hat az egészségi állapotunkra. Egy lakásban semmi sem a véletlen műve, sem a falak színe, sem a bútorok elrendezése, sem az, hogy valaki vízér fölött alszik-e. Világossá válik, kinek hol vannak hiányosságai, milyen változásokkal oldhatók fel a fennálló energiablokádok.

Találjuk meg önnön középpontunkat

Térrendezés 5

Ha otthonunkban megtisztítottuk és összhangba hoztuk az energiákat, akkor lakásunk az erő olyan rezgő, eleven helye lehet, ahol az energia összegyűlik és ahonnan máshová is kiáramlik. Az ide vezető út első lépéseként az a teendőnk, hogy önmagunk érzékelését kiterjesszük a lakásra is. Nyugaton azt hiszik az emberek, hogy élettereinktől és környezetünktől elszigetelten létezünk. Ez illúzió. Tereink pontosan visszatükrözik lelki- és testi állapotunkat. Árulkodó lakásunk szimbolikája is. Ha például egy kilincs nem működik, ez arra vezethető vissza, hogy általános energetikai blokád jellemzi a házat és annak lakóját, mert a bejárati ajtó az a hely, amelyen át a fő energia beáramlik a lakásba. Ha ez az állapot hosszabb időn át fennáll, oka lehet annak, hogy a lakó nehezen tud kapcsolatot teremteni a többi emberrel. Ha valaki évek óta nem képes kipakolni azokat a dobozokat, amelyekben főként a szüleitől örökölt tárgyak vannak, annak feldolgozatlan családi élményei vannak. Márpedig szeretet és megbékélés nélkül nincs változás. Csak a megbocsátás ereje teremt szabadságot.

Így lesz a lakás az erő helyszíne

Így vigyünk friss energiát az otthonunkba