Létünk:

A Forrástól távolodó fejlődési út

Kérdés: Szeretnénk megtudni, milyen fejlődési út vezet a Forrástól a felsőbbrendű énen keresztül az emberi létig?

Kuthumi

Áldás és békesség, Kuthumi vagyok.

Nagyon átfogó kérdést tettetek fel! Megpróbálunk analógiák és képek segítségével válaszolni rá, hogy érthető legyen az emberi fogalmak szerint. Van tehát a Minden Lét Forrása. Ezt úgy tudjátok elképzelni, mint egy óceánt, amelyben meg lehet tapasztalni a szeretetet, az egységet és a lelki jólétet, méghozzá olyan mértékben, ami meghaladja a ti elképzeléseiteket. A Minden Lét Forrása mindenféle tudatot tartalmaz. Állandóan hullámzik, habzik, spriccel – mozgása a túlcsorduló örömből jön létre. Számtalan szín, hang és tudati szikra van benne, amelyek mind megtapasztalják az Istennel való egységet. A kalandvágyó tudati szikrák gejzírekként kiemelkednek, majd tapasztalatot szerezve hullanak vissza a Forrásba. Ezt nagyon élvezik, és különböző tudatfajtákat próbálnak ki. Az idő, mint olyan, nem létezik ott, de egy pulzálás a ti időfogalmaitok szerint tarthat egy kisebb örökkévalóságig. Most pedig nézzük az individuális, ill. az emberi tudat fejlődési útját: Egy tudatszikra úgy dönt, hogy tapasztalatot gyűjt ebben a speciális irányban. A mi tudatszikránk sok másikkal együtt elhagyja a Minden Lét Forrását. Az individuális tudat megtapasztalása mellett a szikra akkor dönt, amikor elhagyja a Forrást, de az emberi fejlődési út bejárása mellett sokkal később. Ezek a tudatszikrák azonban tudnak magukról és a többiekről. Ebben a stádiumban nincsen testük – inkább csak tudati magok. Ezek a tudati magok játékosan, szórakozva tapasztalják meg a bennük nyugvó teremtő erőt, amelyet kiküldenek, valóságsíkokat teremtenek, és individuális elképzelésük alapján teremtő tevékenységet folytatnak. Tudnak korlátlan teremtő potenciáljukról. A közben teremtett valóságsíkok bizonyos hasonlóságot mutatnak Földetek felszínével, azzal a különbséggel, hogy ezeken a síkokon sokkal nagyobb a harmónia és a változatosság. Ez nem a Föld leértékelése!

Aztán van egy hely, ahol tovább távolodnak a Minden Lét Forrásától, és attól a síktól, ahol úgymond kipróbálják teremtő hatalmukat. Ezen a helyen hét szín- és hangalagút keletkezik – hét szín és hét hozzátartozó hang, amelyek kivezetnek ebből a tapasztalati síkból. Ha a tudati szikra eleget tartózkodott a teremtő síkon, akkor lehetősége van a hét szín- és hangalagút egyikén elhagyni ezt a síkot. Azaz, mindegyikőtök választott egyszer egy ilyen alagutat. A színek megfelelnek a szivárvány, illetve a csakrák színeinek, a hangok pedig a hangskálának. Mialatt a fényszikra az általa választott alagútban van, kap egy jelleget, amely később aktiválódik. Az egész úton, amit a fényszikra a Forrástól elindulva megtesz, egy útjelző félét hagy maga után. A gyerekeitek ismerik azt a játékot, ahol nyomokat hagynak maguk után, hogy az őket követő csoport tudja, merre mentek. Így képzelhetitek el azt, hogy amikor az isteni szikra elhagyja a Minden Lét Forrását, útközben útjelzőket állít, hogy megtalálja a visszavezető utat. Van pl. egy útjelző a teremtő síkon, egy a fény- és színalagútnál, és így tovább. A tudati szikra akkor választ először testet, amikor elhagyta a színalagutat – méghozzá androgün, finomanyagi testet választ. Ebben a stádiumban még nincsenek nemek. Az első teremtett test androgün. A szín és hangjellel rendelkező tudati szikra tehát egy androgün testet választ, és testi síkon megtapasztalja az inkarnációt.

Vannak univerzumok, ahol androgün lények inkarnálódtak. Ott másféle törvények uralkodnak. Itt nem a duális univerzumról beszélünk, ahol ti most tartózkodtok, hanem olyan valóságsíkokról és bolygókról, amelyek speciálisan az androgün lények inkarnációjának lettek teremtve. Az androgün lények tehát olyan területet keresnek, ahol tapasztalatot gyűjthetnek az androgün létről. Ha lezárult ez a ciklus, vannak még más tapasztalati lehetőségek is: ezek közül az egyik a duális univerzum. A duális univerzum választásával együtt jár az a vágy: szeretném elfelejteni a teremtő erőmet! El akarom választani magamat a belső tudásomtól és isteni tudatomtól! Olyan úton akarok járni, ahol olyan tapasztalatot lehet gyűjteni, amit más módon nem lehet! Ezt választottátok, mielőtt beléptetek a duális univerzumba. A duális univerzum jellemzője, hogy minden párokból és ellentétekből áll. Minden dolognak megvan az ellentéte: férfi-nő, fény-árnyék, öröm-szenvedés, szeretet-félelem, hogy csak néhányat említsünk. Ott álltok tehát androgün testetekben és teremtő erőtök teljes tudatában a duális univerzum kapujánál, és azt választjátok, hogy feladjátok ezt. A duális univerzumba való belépés feltétele, hogy a lelketek részekre osztódjon, ami azt jelenti, hogy fel kell adni az androgün testet, és női és férfi testet kell ölteni.

Ezen felül meg kell hívni egy lényt, amely androgün, és később felsőbbrendű énként működik. E meghívás nélkül nem lehet belépni a duális univerzumba! A felsőbrendű énnek tehát meg van engedve, hogy egységként, mint androgün lény, és teremtő ereje teljes tudatában lépjen be a duális univerzumba. Ő soha nem tapasztalja meg a fizikai inkarnációt. A felsőbbrendű én azt vállalta, hogy támogatja azokat a testvéreit, akik meg akarják tapasztalni az önmaguktól való elválást és saját isteni mivoltuk elfelejtését – és mutatja nekik az utat visszafelé. Ez azt jelenti, hogy felsőbbrendű énetek segítő, akit hívtatok, és aki rajtatok keresztül tapasztalja meg a duális emberi lények támogatását. Úgy is mondják, hogy azért hoztátok magatokkal a felsőbbrendű éneteket, hogy nehogy annyira belemerüljetek ebbe a duális játékba, hogy aztán nem találtok haza. Ez sok inkarnációból álló hatalmas labirintus. Kapcsolatotok a felsőbbrendű énnel a biztosíték arra, hogy segítségével egyzser be tudjátok fejezni ezt az inkarnációs ciklust. Áldásom rátok.

Kérdés: Azt mondtátok, hogy ha befejeztük az inkarnációs ciklust, akkor a felemelkedett mesterekhez megyünk. Hogyan képzeljük ezt el? Teljesen feloldódunk, és egy szőlőfürtszerű, energetikai képződményhez fogunk tartozni? Vagy lesz még ott magánéletünk is?

Konfuciusz

Áldásom rátok, Konfuciusz vagyok.

Megpróbáltunk képet adni nektek erről a „szőlőfürtszerű képződményről”, amennyire ez szavakkal lehetséges: Amikor befejezitek inkarnációs ciklusotokat, és elhagyjátok az utolsó földi testetetket, akkor elhagyjátok ezt a síkot is. Még egy rövid ideig itt maradhattok és elbúcsúzhattok, ezt sokan megteszik. Miután összeolvadtatok lelki testvéreitekkel, felsőbbrendű énetekkel közösen hagyjátok el ezt a duális univerzumot. Eközben ti a felemelkedett mesterekhez mentek, felsőbbrendű énetek pedig az arkangyalokhoz. Amikor megérkeztek a felemelkedett mesterekhez, egy színsugár alapján csatlakoztok. Ez azt jelenti, hogy van egy tudatrészetek, amely összekapcsolódik a sugárral. Ez a ti kollektív tudatotokhoz hasonlítható, csak a kapcsolat ezzel a sugárral tudatosabb és intenzívebb. Ezután e sugár csoportjához tartoztok! Tudatosabbá válik bennetek, hogy sokdimenziós lények vagytok: tudni fogtok minden megélt inkarnációtokról, minden személyiségről, akik valaha voltatok az egész lelki családotokban, és tudni fogtok az idősíkokról is, tapasztalási keretek összefüggéseiről. Szélesebb rálátásotok lesz tehát az Akasha krónikára, ugyanakkor egy energetikai kollektívába kapcsolódtok bele. A felemelkedett mesterek feladata az, hogy segítsék és támogassák a földi embereket, fiatalabb testvéreiket, akiket ismerhetnek is földi életeikből vagy a túlvilági síkokról, és akik később kezdték inkarnációs ciklusukat.

A magánéletről is kérdeztetek: Tudunk olyan valóságsíkokat teremteni, ahol energetikailag tartózkodhatunk, ha azt szeretnénk. Van egy másik tapasztalati dimenzió is, amely nagyon jót tesz: ez a kollektív lét – energiáink összekeveredésének egy formája, ami nagyon felemelő és áldásos. Amikor a Földön egy ember a felemelkedett mestereket hívja, kiválaszt egy színsugarat, és aztán a mi feladatunk, hogy kollektíve egy sugarat küldjünk, és megnézzük, hogy miről is van szó. A sugáron belül összetömörülnek azok a személyiségrészek, amelyek már korábbról ismeri ezt az embert, egy energetikai köteget képeznek, és ezt küldik ki a fizikai síkra. Az energia megérkezik hozzátok. Ezen kívül a felsőbbrendű énen keresztül is informálódunk, amely az energia adaptereként működik. Egyrészt energetikailag segítünk, másrészt tanítással, hogy tudatosabban kezelhessétek a helyzetet, és felismerjétek az összefüggéseket. Megválaszoltuk a kérdést?

Kérdés: Hogyan történik ez a tanítás?

Konfuciusz

Például tanítóként jelenünk meg az álomsíkon. Sokan közületek olyan tanfolyamokat látogatnak, amiket a felemelkedett mesterek tartanak. Itt különböző témákról van szó. Amikor ilyen oktatást tartunk, egy energiaköteget küldünk az álomsíkra, amely különösen jól kiismeri magát ebben az anyagban, és úgy tudja kifejezni magát, hogy ti megértsétek. A benneteket tanító energiasugár materializálódhat finomanyagi személyiségként, így egy tanító lesz előttetek, akit érzékelni tudtok. Tegyük fel, hogy ezen az álombéli tanfolyamon 20 tanítvány van a teremben, akit ez a tanító oktat, és előfordulhat, hogy mind a 20 tanítvány másként érzékeli a tanító személyiségét. A tanítványok kivetítik saját tapasztalataikat a tanítóra! Áldásom rátok, Konfuciusz voltam.

A Föld és a duális univerzum keletkezése

Kérdés: El tudod magyarázni, hogyan keletkezett a Föld?

Konfuciusz

Áldás és békesség, Konfuciusz vagyok. Tehát azt szeretnénk tudni, hogy hogyan jött létre a Föld? Nézzük: Amikor a ti Földetek létrejött, még nem volt dualitás. Ez azt jelenti, hogy az univerzum, és minden, ami benne van, androgün volt. Sok lakott bolygó volt. És az egyes bolygók teremtői baráti kapcsolatban álltak egymással. A Föld keletkezése előtt volt egy konferencia, ott vetődött fel egy újfajta planéta teremtésének gondolata. Azaz, a konferencián vetették el Gaia létrehozásának magjait – akkor ezt a nevet választották neki. Gaia egy rövidítés, ahogy nálatok is az ufo, és értelemszerű fordításban azt jelenti: Intergalaktikus Központ a Planétaegyesülés Sokrétűségének Fenntartásához. Ezen a konferencián kilenc lakott planéta küldöttei és képviselői találkoztak, akik mindannyian űrhajókon érkeztek az univerzumból. Mindannyian a Szíriuszon találkoztak. A szíriusziak jól előkészítették ezt a találkozót, így nagy esemény volt. A találkozón kilenc különböző csillag kilenc delegációja találkozott, akik mindnyájan a planétaegyesüléshez tartoztak. Ezek a planéták már kapcsolatban álltak egymással, kicserélték tapasztalataikat és legújabb materializációikat, és voltak látogató csoportok is, akik vendégként tartózkodtak a különböző planétákon. Mindannyian élvezték a játékos teremtést. Minden csillagnak egyedi klímája volt, ezért a küldöttek egy kicsit másként néztek ki. Akik a Szíriuszon találkoztak, különbözőek voltak. A szíriusziak kitisztították planétájukat, és optimális klímát teremtettek minden galaktikus résztvevő számára. Mindenki otthon érezte magát a Szíriuszon.

A Planétaegyesülés találkozójának fő témája egy új projekt volt: Gaia! A résztvevők elképzelték, hogy egy közös planétát teremtenek, amely útvonalaik közepében volt. Gaianak helyet kellett adnia a kilenc barátságban lévő planéta minden tudásának, tapasztalatának, sajátosságának, flórájának, faunájának és vendégének. Tanulási és képviseleti planétának tervezték. Egy gigantikus méretű könyvtárat kellett létrehozni! Ahogyan már említettük, a galaktikus résztvevők planétáin nagyon különböző klímák voltak. Az egyik planétán például nagy volt a forróság, ezért az ott élők bőrük felszínén egyfajta páncélt hoztak létre, hogy védje őket a hőségtől. A páncél sálszerű volt, és bizonyos hasonlóságot mutat a ti teknősbékáitok páncéljával. Ez a páncél a lények testének egy részét fedte. Ők fáztak a Szíriuszon, és olyan termekben helyezték el őket, amelyet a többiek nagyon forrónak találtak. Erről a planétáról származnak a mai kaktuszok elődjei, és olyan állatok, mint a hüllők, a szalamander és a krokodil.

Egy másik planéta lakói viszont nagyon finom végtagúak voltak, törékenynek tűntek, tündérszerűek voltak. Az ő planétájuk másfajta anyagból állt, ezért a Szíriuszon nehézségeik voltak a földközeliséggel, mindig fennállt a veszélye, hogy felemelkednek és ellebegnek. Ezt a problémát azzal oldották meg, hogy a cipőjükbe súlyokat tettek, mint az űrhajósoknak. Ők hozták magukkal a madarakat, muzikálisak voltak, és értettek a hangokhoz és a rezgésekhez. A látogatók egy másik csoportjának éppen ellenkezőleg nagyon masszív, tömör teste volt, és rendkívül nagyok és nehezek voltak. Jó kedélyükkel és segítőkészségükkel tűntek ki. Az ő planétájukról származnak a mai elefántok és vízilovak elődei. Voltak olyan küldöttek is, akiknek a bőre fekete, vörös, fehér és sárga volt. Voltak, akik kopaszok voltak, másoknak szőke hajuk volt, és megint másoknak vörös vagy fekete fürtjeik voltak. Ahogy látjátok színes társaság volt. És mindannyian tele voltak lelkesedéssel és ötletekkel, hogy egy új, közös planétát teremtsenek. Csillogó szemekkel gondoltak Gaiara. Ez olyan időpontban játszódott, amikor még nem volt dualitás. Volt tehát még egy közös bennük: mindannyian androgünök voltak, tehát sem nők, sem férfiak. Áldásom rátok, Konfuciusz voltam.

Kérdés: Hogyan folytatódott a Föld tervezése? Mi jött a terv után?

Kuthumi

Áldás és békesség, Kuthumi vagyok. A tervezésről és a konferenciáról már beszámolt Konfuciusz mester. Most nézzük tovább: A következő lépés az volt, hogy kijelöltek egy területet, amitől a galaktikus résztvevők egyforma távolságra voltak. Oda tervezték a jövőbeni planéta, Gaia – a Föld pályáját. Miután megvolt a hely, következett a teremtés. Ne úgy képzeljétek el Gaia teremtését, mint egy autó gyártását. A Föld egy élőlény, nem pedig élettelen golyó, ahogyan sokan kezelik. Az akkoriban a Planétaegyesüléshez tartozó kilenc csillag legfelső teremtő istenei találkoztak, és egy kérvényt adtak be a Forráshoz, Minden Létező Forrásához, Istenhez, hogy megteremthessék Gaiát. Kérvényüket engedélyezték, és a Forrás energiát adott ehhez. Olyan energiát, amit bolygótudatosságnak mondhatunk, jobb szót most nem találunk erre. A bolygó tudatosságát megkérdezték, hogy részt akar-e venni a kilenc lakott planéta élő könyvtárának megteremtésében? Igennel válaszolt. És a kilenc teremtő isten az erők és a gondolatok irányításával a bolygó tudatosságát a kilenc planéta központjába irányította.

Ezután a kilenc teremtő isten planétája tudatosságát a jövendő planéta, Gaia tudatába raktározta el. Mindnyájan kíváncsiak voltak, hogy a „frissen megtermékenyített Gaia tudat” mit kezd ezzel a sok jellegzetességgel, és mi fejlődik ki belőle. Gaia feldolgozta ezt a sok elraktározott adatot, és finomanyagi szintjén nagyon sok minden zajlott benne. Ez volt az első eset, hogy ilyen különböző klímafeltételeket, ilyen sokféle flórát és faunát tápláltak be egy planétába. A planéta beszabályozta pólustengelyét, a dőlésszögét, és ezzel olyan zónákat hozott létre, amelyek meleget és hideget produkáltak, és elkezdett forogni. Erre az egész, lakott univerzum Gaiaval kezdett el foglalkozni. Szenzációs volt! Végre valami új, valami érdekes!

A jövendő Földön semmiféle mozgás nem lehetett anélkül, hogy ne tudtak volna róla. Először volt egy planéta ily módon ellátva adatokkal. Gaia a pályáján mozgott, és lassan elkezdett rajta szárazföld képződni, máshol pedig tengerek keletkeztek. Ami ekkor kialakult, még nem kontinens volt, ahogyan azt ti ismeritek. Egy hatalmas közös kontinens fejlődött ki, amely lefedte Gaia területének nagy részét. Voltak rajta sivatagszerű területek, sík, nedves alföldek, nagy, termékeny zónák, szikár, magas, hófödte hegyek, valamint tavak és folyók. Ennyit mára. Áldásom rátok, Kuthumi voltam.

Kérdés: Mikor jelentek meg az élőlények a Földön?

Kuthumi

Áldás és békesség, Kuthumi vagyok.

A következő, ami megjelent a növényzet volt. A szárazföldön mindenütt növények nőttek. A kontinenst rövid idő alatt benőtte a növényzet, ami szinte egyedülálló volt az univerzumban. Azzal, hogy a kilenc planéta betáplálta a saját flóráját, különlegesen gazdag növényvilág fejlődött ki. A következő lépés az volt, hogy a tengerben megjelentek az első állatok, akik úgymond az egysejtűekből fejlődtek ki. Elkezdődött az állati tudat evolúciója, amelynek során az állatok elhagyták a vizet, és meghódították a szárazföldet. Az éghajlati viszonyoknak megfelelően olyan helyre telepedtek le, amely megfelelt a fajuknak. Mivel Gaiaba ilyen sok adatot betápláltak, nagyon sokféle klímával rendelkezett, az egyetlen kontinensen egyesítette a legkülönfélébb adottságokat, és ezen kívül váltakozó évszakai is voltak. Miután megtelepedtek a növények és az állatok, jöttek az első emberek, azaz hozzátok képest ők nem voltak emberek, hanem androgün látogatók, akik űrhajóval jöttek saját bolygójukról, azokról a bolygókról, amelyek részt vettek Gaia tervezésében. Az egyetlen kontinens területén landoltak, ott, ahol az éghajlati viszonyok megfeleltek nekik. Gaianak, a Földnek, akkoriban még más rezgése volt, mint ma. Rezgései magasabbak voltak – finomanyagiak. Ezáltal a rajta akkoriban élő lényeknek olyan képességeik voltak, amelyeket ti ma az álomsíkon használtok. Pl. vizualizálással és erőirányítással szállásokat teremtettek, különböző bázisállomásokat létesítettek, ahol együtt dolgoztak. A bázisállásokat mérsékelt égövön létesítették, ahol mindenki tudott találkozni. A még fennmaradt klímaproblémákat akaratukkal, közösen távolították el.

Azok a csoportok, akik akkoriban Gaiara érkeztek, magukkal hoztak egy androgün csapatot, akiket itt elszállásoltak, hogy közösen kísérletezzenek. Mivel azonban minden egyes csoportnak nagyon intenzív kapcsolata volt szülőbolygójával, létrehoztak egy tervet, egy ritmust, amely alapján az egyes csoportok cserélődtek. Egy csoport mindig csak kb. tíz évre maradt a Földön. Gaia gyönyörű bolygó volt, és lélegzetelállítóan változatos. És az itt tevékenykedő kutatóknak nem is sejtett lehetőségek nyíltak meg, és egy új világ, de a szívük visszahúzott szülőbolygójukra. Kilenc év múlva megérkezett az új csapat. Egy évig dolgoztak a már futó projekteken, eközben megismerkedtek Gaiaval, mielőtt a régi csapat hazament. Így volt kezdetben. Áldásom rátok!

Kérdés: Hogyan lett az univerzum duális?

Konfuciusz

Áldásom rátok, Konfuciusz vagyok. Azt már elmondtuk nektek, hogyan népesült be Gaia – a Föld: a Planétaegyesüléshez tartozó kilenc planétáról jöttek delegációk az őskontinensre, és 10 évig maradtak itt. De akkoriban még nem volt dualitás és nem voltak nemek sem! Pontosabban mondva, Gaia teremtése volt az első nemzési aktus! Ahogyan már tudjátok, akkoriban a kilenc baráti planéta tudatáról másolatot készítettek, amit betápláltak Gaia teremtésébe. Gaia volt az első planéta, amely mesterségesen, kilenc planéta tudatával lett létrehozva! És ez volt az első nemzési aktus az univerzumban. Gaia teremtésével egyidőben egy új felfogás jött létre az univerzumban: A tudati szikrák között, akik androgün testben éltek a planétákon, elterjedt az unalom. Új kihívásokat kerestek.

Ezt értsétek így: mindvégig teremtő potenciáljuk tudatában voltak. Csoportok jöttek létre, akik fantáziájuk és képzelőerejük segítségével egy planétát teremtettek. Mindez gondolati erejükkel és materializációval működött. Szülőbolygójukon kontinenseket, tengereket, folyókat, tavakat, különböző vegetációkat teremtettek, fantáziadús szállásokat létesítettek, az együttélés új formáját találták ki, osztódással szaporodtak, és végül meglátogatták szomszédjaikat az univerzumban, hogy megnézzék, ők hogyan alakították ki bolygójukat. És eljött a pont, ahol unni kezdték materializációs lehetőségeiket. Küszöb alatt megszületett a vágy új, izgalmas kalandokra, egy újfajta tapasztalati síkra, ahol más adottságok voltak. Gaia megteremtésével egy új időszak kezdődött: a dualitás elkezdődött belopózni az univerzumba! Az első csoportok, akik 10 évre jöttek a Földre, érezték, hogy van valami itt, ami náluk nincs. Ez egyfajta ritmus, pulzálás, egy különleges szívverés volt, amit tisztán éreztek, s amit eddig nem ismertek.

A Gaián hosszabb ideig tartózkodók hozzátartozói érezték, hogy rokonaikban megváltozott valami, ami külsőleg még nem volt érzékelhető. Néhányuk átmenetileg elvesztette az osztódási képességét, amire az androgün lények képesek. Mások két lényre osztódtak, miközben androgün minőségük hirtelen megváltozott. Nem voltak nőiesek vagy férfiasak, de nem voltak már egyértelműen androgünök sem. Mindenesetre valami olyasmi játszódott le Gaián, ami megmagyarázhatatlan, titokzatos és veszélyes volt! Sokan vonzódtak oda mágikusan, és gyorsan el is hagyták. És magukkal vitték a változást szülőbolygójukra. Gaiáról egy magfélét vittek magukkal, ami szülőbolygójukon kicsírázott. Ez volt a dualitás kezdete! De nem felejtsétek el, hogy e mögött ott volt a vágy, hogy megtapasztalják az elválasztottságot saját isteni mivoltuktól, belső tudásuktól, és hogy izgalmas és kalandos tapasztalataik legyenek. Ez a vágy beteljesült!

Kérdés: Szeretnénk pontosabban tudni, hogy milyen állatok és milyen növények jöttek az egyes planétákról. És az is érdekel bennünket, hogy hogyan néztek ki a kilenc különböző planétáról származó androgün lények, és milyen tulajdonságaik voltak.

Konfuciusz

Szándékosan csak körvonalaztuk ezeket az információkat! Ami az egykori látogatók tulajdonságait illeti, tudnotok kell, hogy ezek annyira keveredtek az azóta elmúlt hosszú idő alatt, hogy ma már nem érvényesek. Az ősrasszok összekeveredtek, és új rasszok jöttek létre. Másrészt arról van szó, hogy ti lényegesen később léptetek be a duális univerzumba, amikor az eredeti események már régen lejátszódtak. Ha megemlítenénk a kilenc őslakótípus tulajdonságait, értelmetek nagyon örülne. Akkor létrehoznátok kilenc kis fiókot tulajdonságok alapján, és kilenc kis címkét ragasztanátok magatokra. Ez pedig a következőt indítaná el: Kovács szomszéd a 3. fiókba tartozik, Molnár kolléga a 7.-be, és így tovább. Pontosan ezt szeretnénk elkerülni, hiszen ez nem visz titeket előre és közelebb egymáshoz! Ezért csak megközelítő leírást adunk, hogy képet tudjatok alkotni magatoknak. Hasonló vonatkozik a növényekre és az állatokra. A tűlevelűek pl. egy bizonyos planétáról származnak. De az eredeti példányok már alig hasonlítanak a mostaniakra. Ezért volt rövid a válasz. Áldásom rátok, Konfuciusz voltam.

Kérdés: Azt mondtátok, hogy a dualitás beszűrődött az univerzumba. Mikor vált stabillá? Hogyan épül fel a duális univerzum?

Konfuciusz

Áldásom rátok, Konfuciusz vagyok. Elmondtuk, hogy az „androgün univerzumban” a Föld megteremtése volt az első nemzési aktus. Továbbá azt, hogy Gaia vendégei egy magot vittek magukkal szülőbolygójukra. Gaia természetesen nem az egyetlen projekt volt. Utána több planétát is teremtettek hasonló módon. Tizenkettőt. Az a terület, ahol a mesterségesen megtermékenyített planéták tartózkodtak, egy olyan hullámmintát hozott létre, amely ismeretlen volt az androgün univerzumban. Ebben a hullámmintában egy új tapasztalati sík rezgett új adottságokkal – a duális univerzum kollektív eszméje. De a hullámminta még nem volt eléggé stabil ahhoz, hogy új törvényszerűségeket adjon ennek az univerzumnak.

Tudni kell, hogy azok a planéták, amelyek egy naprendszerhez tartoznak, kapcsolatban állnak egymással és kölcsönösen befolyásolják egymást. A 12 planéta megteremtése után a következő történt: Az új, ismeretlen rezgésű terület körül egy burok keletkezett. Ezt a burkot részben támogatta a Forrás, mert meg akarták akadályozni, hogy ez az újfajta részuniverzum tovább terjeszkedjen. Azok a planéták, amelyek a védőburkon belül voltak, és korábban androgünök voltak, megváltoztatták ritmusukat. Ezzel létrejött a duális univerzum, de még androgün lények lakták, és finomanyagi szintű volt. És mindaz, ami a burkon belül volt, a 12 mesterségesen létrehozott planéta, az eredeti androgün planétákkal együtt, egyesült egy duális univerzummá. A hasadásnak jelentős hatásai voltak: mind a planéták, mind a lakóik duálissá váltak. Minden androgün lény, aki ebben az időpontban a védőburkon belül volt, kettévált. Ez nem volt különösen szokatlan, hiszen az androgün lények így szaporodtak. A különbség az volt, hogy a létrejött testeknek duális nemi jellegük volt, nők és férfiak voltak. Így lettek az androgün lények emberré, férfivá és nővé! A planéták szintjén létrejött egy finomanyagi és egy durva anyagi univerzum és a fényvilágok.

Kérdés: Mesterségesen létrehozott planétákról és androgün planétákról beszélté. Mi volt a különbség?

Konfuciusz

Az első planéták, amelyeket androgün lények lakták, ősplanéták voltak, és a Forrás tudatot adott nekik. Az androgün lények egy csoportja letelepedett az egyik ilyen planétán, és átvette azzal a szándékkal, hogy kreatívan alakítja majd. Közösen kigondoltak földrészeket, dombokat, hegyeket, folyókat, tavakat, füvet, fákat, növényeket. Döntöttek egy vegetáció mellett, és képzelőerejük segítségével megteremtették. Ugyanezt teszik a gyerekeitek, amikor homokoznak: várat építenek, utat egyengetnek és hasonlók. Csak ők a kezükkel teszik. Az androgün planétákon mások a törvényszerűségek, a felszínt képzeletükkel alakítják, mai aztán materializálódik. Az első planétákat így teremtették! A duális univerzumban és az olyan planéták teremtésében, amit „mesterségesnek” neveztünk, más az eljárás. A második kategóriába tartozó planétákat mesterségesen ellátták az első planéták másolatával. Több planéta tudata vegyült össze, és ezt táplálták bele az új planétákba. A ti Földetek így keletkezett! Nem szeretnénk, ha félreértenétek a „mesterséges” és a „második kategória” szavakat, ezek a jobb megértést szolgálják, nem a rangsorolást. Mindez a Forrás engedélyével történt, és a planéták tudata, amellyel kísérleteztek, onnan származik.

Az eljárásmód, az „új” planéták létrehozása automatikusan történt az adatok betáplálásával. A planéta úgymond teljesen automatikusan teremtette meg a felszínét. Senki sem táplált bele gondolati képeket. Ezek már benne voltak a programban! A tavak, folyók, hegyek, növények, maguktól jöttek létre. Ez az a különbség, amit mi mesterségesen létrehozottnak nevezünk!

Kérdés: Azt mondtátok: Létrejött egy finomanyagi és egy durva anyagi univerzum és a fényvilágok. Mi a különbség?

Konfuciusz

A durva anyagi univerzum az, amiben pillanatnyilag fizikai testetekkel életek, aminek különböző rezgései vannak. Kuthumi mester elküldte nektek a Föld időpályáját tartalmazó képet (gyöngysor), és elmagyarázta, hogy e háromdimenziós játékterv egyes idősíkjait a rezgések frekvenciája választja el egymástól. Ahogy a testetek friss energiát vesz fel, és az elhasználtat leadja, ezt az univerzumot egy szervezetként képzelhetitek el. Képzeljétek el, hogy van ezen az időpályán egy belépő hely az új, magas rezgésű planéta tudatnak, ami aztán lassan „lehűl”, sűrűbbé válik, ugyanakkor előrehalad a körpályán. Ezen az időpályán vagy egy pont, ahol a legnagyobb a sűrűség, ami után az anyag elkezd veszíteni a sűrűségéből, és a tudat is. Amikor az anyag eléri a legmagasabb rezgést, átmegy a finomanyagi síkra. A finomanyagi univerzum a ti párhuzamos univerzumotok – egy felemelkedett univerzum. Minden rész és minden tudati rész – és ide tartozik a planéta tudata is – amelyek elhagyják a durva anyagi univerzumot, felemelkednek a finomanyagi univerzumba, és kapcsolatban állnak a Forrással.

Így jutunk el az úgynevezett fényvilágokhoz: A fényvilágok azok a területek, ahol két inkarnáció között vagy álomban tartózkodtok. Ezek rendkívül összetettek: E duális univerzum minden planétájának vannak fényvilágai; ebben benne vannak a „játéktervek”, a mindenkori Akasha krónika és a sokrétű túlvilági tapasztalati síkok. Áldásom rátok, Konfuciusz voltam.

A lélek kora

Kérdés:Már többször említettétek, hogy a lelkek kora különböző. Elmondanátok ezt részletesen?

Konfuciusz

A lélek korát egy fejlődési folyamat, egy tapasztalási folyamat határozza meg, amely sok életen keresztül tart, és amelyet ciklusokra lehet felosztani.

Öt lélek kort különböztetünk meg:
- a csecsemő lélek
- a gyermek lélek
- a tinédzser lélek
- az érett lélek
- az öreg lélek.

Az egyes lélek korok röviden így jellemezhetők:

A csecsemő lélek

A csecsemő lélek első inkarnációja előtt még soha nem volt az anyagi világban. Egyrészt lenyűgözi őt az a játék, amit ti „életnek” neveztek, másrészt nagyon ijesztő számára ez az anyagi valóságsík. Fél ettől az új világtól, ugyanakkor mágikusan is vonzódik hozzá. Úgy győzi le ezt a félelmét, hogy egy olyan családba inkarnálódik, ahol nagyon sok védelmet, közelséget kap, akikre támaszkodhat, ahol nem várnak el tőle semmilyen teljesítményt, ahol a nagycsaládban, a nemzetségben, a csoportban egész életében jól érzi magát. Ezt szereti a csecsemő lélek. Az első inkarnációkat szinte megrázkódtatásként éli meg, ezért úgy tűnik, mintha nem is lenne itt egészen. A nagy családban legyőzheti a félelmét, mivel állandóan van körülötte valaki. Nem fordul elő, hogy egyedül marad egy helyiségben. Szüksége van az emberek közelségére. Ez azért fontos neki, mert rendkívül bizonytalan és tele van félelemmel. A csecsemő lélek szeretne mindig belekapaszkodni egy szoknyába. Szüksége van valakire, akire támaszkodhat, és nagyon kötődik a családjához. Legnagyobb félelme, hogy el kell hagynia a biztos fészket, és egyedül kell boldogulnia. Ez a csecsemő lélek fokozatosan idősebb lesz, hiszen több inkaráció van ebben a ciklusban. Lassan elengedi a szoknyát, amibe eddig fogódzkodott, és amikor ez megtörténik, és megteszi az első önálló lépést, gyermek lélekké válik.

A gyermek lélek

A gyermek lélek kíváncsi! Mindenhol ott akar lenni, mindent tudni akar, mindent látni akar, semmiről sem akar lemaradni! Minden érdekli, kíváncsi arra, hogy mások mit beszélnek. Ott van, ahol dolgoznak, és mindent érteni akar. Főbb jellegzetességei, hogy mindenütt ott van, kukucskál és kérdez! Minden érdekli, amit látni és hallani lehet. Az információkat úgy szívja magába, mint a szivacs a vizet. Legnagyobb vágya, hogy valahová tartozzon! Képes már egyszerű munkákra, de még fél a nagyobb vállalkozásoktól. A gyermek lélek még nem tud önállóan gondolkodni, és az összegyűjtött információkból következtetéseket levonni. Ebben a korban képes olyan cselekedeteket és megbízásokat teljesíteni mások számára, amelyek következményeit egyszerű tudatával még nem tudja felfogni. Minden információt abszolút valóságnak hisz. A gyermek lélek így reagál. Később, amikor kinő ebből a ciklusból, azt gondolja: „Én mindent jobban tudok!” – s ezzel megkezdődik a tinédzser lélek korszak.

A tinédzser lélek

A tinédzser lélek ráveti magát a tapasztalatok gyűjtésére, és meg van győződve arról, hogy jobb másoknál! Bizonyítani akar, meg akarja mutatni magát, azt akarja, hogy csodálják. Tökéletes akar lenni! A tinédzser lélek mindazt ki akarja próbálni, amit a gyermek lélek megnézett és hallott. Emiatt rendkívül sok kockázatot képes vállalni, semmi sem túl nehéz, nagy, drága vagy veszélyes neki. Be akarja bizonyítani a világnak, hogy rendkívüli! A tinédzser léleknek nincs belső biztonsága, és nem képes felelősséget vállalni sem. Ha valami nem sikerül neki, általában másokat hibáztat érte. A hiányzó biztonságot látszattal és hivalkodással pótolja. Ruházata exkluzív, járműve és otthona feltűnő. Szívesen mutatja meg magát, és szeretné bebizonyítani a világnak, hogy nagy teljesítményekre képes és nagyszerű ember. Ha a külső látszat fenntartását valami fenyegeti, képes még erőszakkal is fenntartani nagy ráfordítással felépített image-ét. Eközben hazugságokba és bűncselekményekbe keveredhet. Belülről gyakran szétesett és feldúlt, de mindent megtesz, hogy ezt ne érezze. Nagyon sokáig tökéletesnek tartja magát, és megpróbálja ezt másokkal is elhitetni. Mélyen belül azonban bizonytalan, hiányoznak belőle az érett lélek tapasztalatai és értékei.

A ciklus végén a tinédzser lélek gyakran mély traumát él át. Eddig csak a külsőségekkel törődött, azért harcolt, hogy fenntartsa a tökéletesség látszatát. Hirtelen mindez kicsúszik a kezéből, és úgy érzi, nem képes többre. Itt gyakran bekövetkezik az összeomlás. Világosan látja saját látszatvilágát, álarcait, kételkedni kezd magában, és erőtlennek érzi magát. Ekkor belép az érett lélek korszakába.

Az érett lélek

Az érett lélek szintén tapasztalatokra törekszik, de neki fontos, hogy megértse ezeket, megkérdőjelezze és belülről feldolgozza. Már nem vakon veti rá magát a világra, hanem meggondoltan választja ki, hogy mit szeretne megtapasztalni. A tinédzser lélek ciklusban sok tapasztalatot szerzett, amelyek olyan vadul követték egymást, hogy nem volt ideje feldolgozni őket; ebből most már kinőtt. Új prioritásai és értékei vannak. Tudatosítja az érzéseit, törekszik az igazságra és a valóságra. Erős az igazságérzete, és leveti régi védő álarcait, a külső maszkjait. Néha még fél, hogy mások valóban olyannak fogadják-e el, amilyen. Ez az egész fejlődési ciklus belül zajlik le benne, és szüksége van arra, hogy időnként egyedül legyen. Idő kell ahhoz, hogy feldolgozza belső kétségeit, hogy érezzen, hogy megértse a dolgokat, és hogy kialakítsa saját álláspontját. Míg a tinédzser lélek mindent megtesz, hogy ne legyen egyedül, és ne őrlődjön, az érett léleknek szüksége van arra, hogy egyedül legyen. Minden erejével meg akarja tapasztalni, hogy mi zajlik belső világában. Gyakran csatlakozik önsegítő csoportokhoz, hogy biztos keretek között jobban megérthesse magát és másokat. Míg a tinédzser lélek olvasott tudást ad tovább, az érett lélek saját tapasztalataiból akar tudást meríteni! E ciklus végén nem sok hangsúlyt helyez a titulusokra, ami a tinédzser léleknek olyan fontos. Ez volt az érett lélek ciklusa, és most jön az öreg lélek ciklusa:

Az öreg lélek

Az öreg lélek természetes módon spirituális, bár előfordulhat, hogy egyáltalán nem tudatosan foglalkozik a spiritualitással. Természetes kapcsolata van belső képeivel, meditatív határélményei vannak, tudatosan dolgozik az energiákkal, tisztán hallja belső hangját, tudatára a belső bölcsesség jellemző, amivel kitágítja világképét. Egyre több lehetősége van, hogy felfedezze saját isteni lényét, teremtő potenciálját. Az öreg lélek tisztán felismeri útját, és tévedhetetlenül követi. Jelentős vezetői képességekkel rendelkezik, mivel a saját középpontjában van, mivel nem akar már másokat megtéríteni, és mivel természetesen és hitelesen árad belőle az isteni minőség. Szilárd sziklaként nyugszik megingathatatlan középpontjában, nyugalmat, békét, természetes autoritást és védettséget sugároz környezetébe, még akkor is, ha körülötte káosz van! Ő a lét egy forrása!

És itt van egy párhuzam a csecsemő lélekkel! Azt mondtuk, hogy a csecsemő lélek első inkarnációi alatt szinte beleálmodja magát az életbe. Az öreg léleknél ez fordítva van, ő kiálmodja magát az életből! Belső képei és belső kommunikációja révén kapcsolatban áll szellemi hazájával, de képes gyorsan átkapcsolni, és elintézni az anyagi világ ügyeit. Számára ez a kapcsolat természetes és világos. Szívesen van együtt önmagával, sokoldalú tehetségeivel, gondolataival, képeivel és energiáival. Belső tudása és szemlélődése révén rálát az élet törvényeire. Ezek a foglalatosságok örömmel töltik el. Elérte a mesteri szintet, nagy lelki ereje van, mivel megindult már benne a lelki testvéreivel való egybeolvadás. Nagy belső béke és hitelesség jellemzi. A ciklus végén végérvényesen visszatér szellemi hazájába. Ennyit akartunk elmondani nektek a lélek korszakairól.

Van még egy aspektus, amit szívesen megvilágítunk nektek: Minden ember, aki most veletek van a Földön, már sok inkarnációt tudhat a háta mögött. Egyikőtök sem most van itt először! Mindannyian már sokszor voltatok itt! Minden alkalom, amikor egy új testben jöttök a Földre, végigjárjátok a csecsemőkort, a gyerekkort, a tinédzserkort, és valamikor felnőttök, ki korábban, ki később. Közben pedig bejárjátok személyes, lelki fejlődési utatokat. Megélitek a csecsemő lélek, a ygerek lélek, a tinédzser lélek korszakát, és addig fejlődtök, ameddig az utolsó inkarnációtokban eljutottatok. Természetesen ezt meghaladjátok a fejlődésben! Úgy is mondhatjuk, hogy időben összesűrítve dolgozzátok fel inkarnációs ciklusotok kialakulását!

Ezért van az, hogy van egy időszak, ahol a tökéletességre törekedtek, ahol elismerésre és csodálatra vágytok, ahol üzletileg nagyon aktívak vagytok, ahol erőszakosak vagy katonásak vagytok, ahol személyes válságokon és szenvedéseken mentek keresztül, ahol befelé fordultok, és ahol megtaláljátok a megoldást. Ezek a fázisok mind jogosak és megengedettek! Ne hadakozzatok magatokkal! Nem részletesen élitek meg elmúlt inkarációitok fejlőséi lépéseit, de jelenlegi életetekben újra végigmentek ezeken, majd túl is léptek rajta! Biztosan emlékeztek arra, hogy fiatal korotokban más filmeket szerettetek, más példaképeitek és értékrendszeretek volt, mint ma. Lehet, hogy ezek a régi hajlamok egy régebbi inkarnációból származnak, ahol még lelketek a tinédzser korban volt. Ez később feloldódik, és egyre több érettségre tesztek szert! Nagyon felgyorsult idősíkon éltek, ahol az átalakulás napirenden van, és előfordulhat, hogy meghaladjátok lelketek korábbi érettségi fokát, és beléptek a következőbe. Azaz a tinédzser lélek korából átléphettek az érett lélek korszakába, vagy az érettből az öreg lélek korszakába. Rendszerint több életet töltötök el egy lélek korszakban, de jelenleg ez másként van!

Áldásom rátok, Konfuciusz voltam.

Kuthumi a lélek koráról napjainkban

Áldás és békesség veletek, Kuthumi vagyok.

A ti idősíkotokon, ahogyan más síkokon is, nagyon sok, különböző korú lélek inkarnálódott. A ti valóságotokban a csecsemő és a gyermek lelkek már elhagyták a bolygót. A 80-as évek közepén olyanok voltak a viszonyok a Földön, hogy a tinédzser lelkek voltak többségben. Ez az arány azonban néhány éve kezd eltolódni. A ti idősíkotokon a 90-es évektől nem inkarnálódhatnak csecsemő, gyermek és tinédzser lelkek. Csak érett és öreg lelkek jöhetnek le. Ennek hatására megváltozik az összkép, és növekszik a lélek kora. Erre azért van szükség, mert az Ősnap sugárzása és valóságsíkotok rezgéseinek emelkedése miatt csak a magas rezgésű tudat képes itt hosszan tartózkodni. Ezért nem inkarnálódhatnak a ti idősíkotokra tinédzser, vagy tőlük fiatalabb lelkek. Tehát növekszik az érett és öreg lelkek száma! A tinédzser lelkek száma a múltban nagyon nagy volt, ezért az ő személyes értékrendjüket fogadták el normának a széles tömegek számára. Ennek azonban vége lesz, kikerül a kormányzás a kezükből! Ők felkorbácsolt állapotban vannak, ingáznak a túlfűtöttség és a kimerültség között; ennek során néhányan lépést tesznek az érett lélek felé, a többiek eltávoznak. Ez azért van így, hogy a Föld rezgései tovább tudjanak emelkedni, hogy 2012-ben összeolvadhasson a párhuzamos univerzummal, ahogyan az előre meg van tervezve.

A duállelkek

Kérdés: Elmagyaráznád nekünk, hogy mi a duállélek?

Konfuciusz

Jó estét, áldásom rátok, Konfuciusz vagyok.

Rendben, ma elmagyarázom a „duál kérdést”: A duállélek egy lény része, amely szétosztódott, és több egységnyi részre vált szét. Ez azt jelenti, hogy: az eredeti teljes lélek, az az eredeti lény, aki az Isteni Forrásból származik, egy volt, és tökéletes. Ha ez a teljesség be akar lépni a duális univerzumba, van egy küszöb, ahol megtörténik a több részre szakadás. Egészen fent, ott van az egység, az eggyé válás, minden tudat forrása! És van egy tudat, amely azt választja, hogy megtapasztalja az emberi tudatot – legalábbis mondhatjuk így. Vannak másfajta tudatok is, például állati tudat, bolygó tudat, és van a természetnek is tudata. Tehát különböző típusú tudatok vannak, amelyek közül csak egy az emberi tudat, egy szellemi tudat, amely meg szeretné tapasztalni az individualitást. Amikor ez a tudat alászáll a duális síkra, van egy hely, ahol ez a tudat széttörik. Ez azt jelenti, hogy előre tudható, hogy ott egy szétesés fog bekövetkezni, hogy ez az egységes tudat, amiben minden benne van, több részre fog felosztódni. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, de ritkán még kilenc részre is szétosztódhat. Más szavakkal: minimum kettő, maximum kilenc részre osztódik.

A kettősség világában fény és árnyék van, férfi és nő, fekete és fehér, nappal és éjjel – minden kettős. Az egységes tudat számára ez azt jelenti, hogy férfi és női részre osztódik fel. De nem tud csak úgy belépni a kettősség világába, és önmagától felosztódni. Ehhez hívás kell! Ez a hívás egy lénytől függ, aki egy más fejlődési utat választott, és ezt a lényt ti úgy hívjátok, hogy felsőbbrendű én. A felsőbbrendű én képes egységben, egységes tudatként, mint androgün személyiség, belépni a kettősség világába! És ettől a lénytől, a felsőbbrendű éntől függ annak a tudatnak a meghívása, amely meg szeretné tapasztalni az emberi létet. Így ez a tudat belép a dualitás világába, méghozzá azzal a feltétellel, hogy több részre szakad.

Azaz: a finomanyagi szinten férfi és női testet hoz létre. Ahhoz, hogy létrehozza a női és férfi finomanyagi testet, szüksége van a felsőbbrendű én hívására. A kettősség világában poláris erők vannak: pozitív és negatív, közöttük pedig a semleges, amelyet ebben az esetben a felsőbbrendű én képvisel. A felsőbbrendű én szeretné megtapasztalni magát az emberi tudat tükrében is, így emberi tudatot fesz fel, ezáltal egy családot hoz létre, ami hasonlít a ti földi családotokhoz azzal a különbséggel, hogy a szülőket itt a felsőbbrendű én képviseli, amely androgün jellegű. Ekkor a finomanyagi szinten egy család jön létre. Ezután a „gyerekek” szeretnék megtapasztalni az anyagot, vagyis, szeretnének inkarnálódni a Földön. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a „gyerekek” egy része inkarnálódik, sokszor eltérő idősíkokon, miközben a többiek kipihenik magukat a finomanyagi síkon. Ők figyelik a Földön élő testvéreiket, a felsőbbrendű énnel együtt támogatják őket, és tanulnak tapasztalataikból. A felsőbbrendű én gondoskodik a család minden tagjáról, mind az otthon, a finomanyagi síkon maradtakról, mind a Földön, különböző korszakokban élőkről. A finomanyagi síkon tehát nemcsak barátaitok vannak, hanem egyfajta családotok is. A duállélek megnevezés arra a testvérrészre utal, amelyik – nemi szempontból – az ellen pólust képezi. Mivel a legtöbb lény több, mint két részre osztódott, azonos nemű testvéreitek is vannak.

Konfuciusz voltam, áldásom rátok.

A spirituális fejlődés

Kérdés: Nálunk sokan vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak a spiritualitással. Mi történik velük, ha a rezgések tovább emelkednek?

Kuthumi

Áldás és békesség, Kuthumi vagyok. A kérdést részben már megválaszoltuk, de további felvilágosítást is adunk: nincs semmi ok a nyugtalanságra! Az emberek egy bizonyos százaléka spirituális, de a spirituális nem feltétele annak, hogy valaki átmenjen a párhuzamos univerzumba. Minden ember más, és a maga módján éli meg ezt a tudatosodási folyamatot. Éberebbek és érettebbek lesztek, és egyre több ember megy ebbe az irányba. Olvastátok a századik majom példáját, aki megtanulta megmosni a krumplit, mielőtt megette. Ha egy csoport bizonyos százaléka egy dolgot hasznosnak és értékesnek tart, akkor ez átmegy a kollektív életbe, és mindenki átveszi. A majmok esetében akkoriban az történt, hogy az ezután született majmok és a környező szigeteken élő majmok is hirtelen elkezdték megmosni a krumplit az evés előtt. Hasonlót képzelhettek el az embernél, és az emelkedettebb tudat integrációjánál is. A kollektív tudaton keresztül mindannyian kapcsolatban álltok egymással, és ebben van egy utánzási effektus is. Ezt nagyon könnyen ellenőrizhetitek is, ha egy embercsoportban elkezdtek köhögni. Nézzétek és hallgassátok meg, hogy mi történik körülöttetek!

Bizonyosan vannak olyan emberek, akik jelenleg még elutasítják a spiritualitást és a tudatosodási munkát. Ami ellenáll bennük, az csak egy kis rész, az éber tudatuk. Álomsíkon már integrálták ezt az új világképet, de értelmük még vonakodik attól, hogy ezt nyilvánosan is elfogadja, mert félnek, hogy kigúnyolják őket. De ezt már mindenki megtervezte az álomsíkon. És ha a Föld lakosságának egy bizonyos százaléka felfogja, hogy van lelke, és van egy felettes hatalom, akivel kapcsolatba léphet, hogy határozottan hozzájárulhat életminősége növekedéséhez, hogy legyőzheti áldozat-mentalitását, és rájön, hogy mik az élet valódi értékei – akkor ez kisugárzik, és átmegy a közgondolkodásba. Mindegy, hogy a spiritualitással, terápiával vagy mentáltréninggel kezdtek el dolgozni magatokon, az a fontos, hogy csináljátok, és ezzel tudatosságotok fokozódjon! Számolhattok azzal, hogy akik ma még elutasítják az ilyen dolgokat, hirtelen, egy nap alatt új álláspontra helyezkednek. Ha az idő megérik rá, ez az új világkép nagyon gyorsan el fog terjedni a hétköznapi tudatban. Lehet, hogy meglepődtök majd, ha ilyen embereket hallotok beszélni, mert 180 fokos fordulatot tehetnek, és még az is előfordulhat, hogy azt állítják, hogy mindig is ez volt a véleményük. Számítsatok erre és fogadjátok el! Lehet, hogy ettől a szavatok is elakad, de fogadjátok el, hogy számukra pillanatnyilag ez a valóság. Hagyjátok annyiban a dolgot! A végeredmény a fontos!

Ezen kívül vannak néhányan, akik olyan makacsul ragaszkodnak régi meggyőződéseikhez, hogy elbúcsúznak ettől a síktól és a ti időtöktől. Számukra nem ez lesz az utolsó inkarnáció a háromdimenziós világban. Átmennek az elhunytak síkjára, és egy később időpontban születnek meg újra a három dimenzióban. Ezzel nem azt a benyomást akarjuk kelteni, hogy az igen fejlett emberek nem halnak meg! Időnként nekik is vannak olyan feladataik a finomanyagi síkon, amelyek pillanatnyilag fontosabbak, mint a földiek!

Kérdés: Mit jelent a rezonancia törvénye?

Vannak különböző szellemi törvények, amelyek lelki síkon léteznek, és a ti világotokban igazságok formájában jelennek meg. A rezonancia törvénye ezek közé tartozik. Ez azt mondja ki, hogy minden meggyőződésetek, amit gondolkodásotok és tudatotok igaznak talál, kisugárzik, és ugyanazt vonzza kívülről magához, azaz megerősíti világnézeteteket. Ha az erőszak számotokra valóság, akkor harc lesz a gondolataitokban, és erőszakot fogtok magatokhoz vonzani a külvilágból is. Ha az életöröm a meggyőződésetek, akkor humor és nevetés van a belső világotokban, és ennek megfelelő tapasztalataitok lesznek az életben. Ha az a meggyőződésetek, hogy szegény, védtelen áldozatok vagytok, akit a környezete eltapos, akkor ezeket a tapasztalatokat hívjátok be az életetekbe. Aurátok szinte ezt kiáltja: „Azt hiszem magamról, hogy áldozat vagyok! Kérek megerősítést erre a hiedelemre!” Van egy másik ismert mondat is, amely egyszerű szavakkal fogalmazza meg a rezonancia törvényét: Mint bent, úgy kint. Mint fent, úgy lent. Ez azt mondja ki, hogy azokat a dolgokat, amik már jelen vannak az életetekben, azokat a meggyőződéseket, amelyeket másoktól ellenőrzés nélkül átvettetek, behívjátok az életetekbe, és meg is élitek.

Gyermekkorában mindenki átveszi környezete meggyőződéseit, az iskola egy kész világképet ad a gyereknek, és lehet, hogy az egyház is növelte meggyőződéseitek számát, felnőtt korotokban pedig mindenhol azt láttátok, hogy fontos megkeresni a havi jövedelmet. Mi pedig azt mondjuk nektek: Azért vagytok a Földön, hogy élvezzétek! Ez az egész köztudottan megtévesztő, de azt élitek meg, amit legbelül fantáziátok megrajzol. Jó lenne, ha ezt tudatosan választanátok meg! Gyerekkorban és fiatalkorban sok embernek gazdag a fantáziája. Engedjétek el ismét a fantáziátokat! Használjátok arra, hogy az életeteket alapvetően pozitívvá változtassátok! Képzeljétek el, hogy milyen lenne az életetek, ha ti álmodnátok meg, és színeznétek ki képzelőerőtökkel, különösen a jelentősebb helyzeteket! Legyetek bizakodók! A Föld az elkövetkezendő években olyan pozitívan fog megváltozni, amit még legmerészebb álmaitokban sem gondoltok! Áldásom rátok!

Kérdés: Hogyan kell spirituálisan továbbfejlődnünk?

Konfuciusz

Áldásom rátok, Konfuciusz vagyok.

Nem kell! A Föld tudatosságának emelkedésével megtanuljátok a bennetek rejlő teremtő erőt! Mellékes, hogy ezt spirituális területen teszitek, vagy álomsíkon, vagy mentáltréninggel, terápiával, könyvek olvasásával, felismerésekkel, vagy példaképek követésével. A spiritualitás egyesek számára még hátrányos is lehet, ha ezt menekülésnek tekintik, és elveszítik a kapcsolatot a hétköznapi élettel – hiszen ez nem fejlődés. Ilyenkor az áldozati mentalitást egy másik síkra helyezik át, vagy megpróbálnak „szentté” válni, de közben nagyon szenvednek. Az ilyen emberek számára előnyös lenne, ha tudatosítanák korlátozó meggyőződéseiket, és rendet tennének magukban, mielőtt egy másik szférába menekülnek! Ők nem arra törekszenek, hogy teljessé váljanak, hanem arra, hogy „szentté”. A teljessé válás azt jelenti, hogy minden nap törekedtek fejlődni úgy, hogy örömötök legyen benne. Hogy problémák estén felteszitek a kérdést: „Milyen személyes tulajdonságaim erősítik ezt a problémát?” A szentté válás a tökéletesség egyik álarca! Egy köpönyeg, amit magatokra terítetek, hogy elfeledjétek a valóságot!

Egy példa a teremető erőre: A fizikusaitok felfedezték, hogy bizonyos anyagrészecskék az elektronmikroszkóp alatt úgy viselkednek, ahogyan azt a megfigyelő elvárja! Ha a megfigyelő azt akarja, hogy a részecskék hullámokban folyjanak, akkor a részecskék így tesznek! Ha a megfigyelő úgy akarja, hogy a részecskék körbe mozogjanak, akkor úgy mozognak! Ha a megfigyelő azt akarja, hogy a részecskék egy helyben álljanak, akkor egy helyben fognak állni!

Vagyis: a részecskék úgy viselkednek, ahogyan a megfigyelő elvárja! Ha megértitek ezt, és valóságként elfogadjátok, akkor ez megmagyarázza teremtő erőtök elvét. Minden, ami körülöttetek van, ami körbefog benneteket, ezekből az építőelemekből áll, amelyek pontosan azt teljesítik, amit elvártok tőlük! Ezért nagyon fontos, hogy tudatosítsátok gondolataitokat és meggyőződéseiteket, hiedelmeiteket! Vizsgáljátok meg az életeteket, és nézzétek meg, hogy elégedettek vagytok-e a teremtéseitekkel? Ha nem, akkor kezdjetek el pozitív, örömteli energiákat és gondolatokat kisugározni. Kollektíven éppen ezt tanuljátok az álomsíkon. Legyetek bizakodók! Álomsíkon mindannyian rendkívül tökéletesek vagytok!

Élettervek

Kérdés: Időnként fantasztikus elképzeléseim vannak arról, hogy mit szeretnék csinálni az életben. Ezek az ötletek folyamatosan ösztönöznek, de hiányzik belőlem a bátorság, hogy megvalósítsam. Tudsz mondani erről valamit?

Konfuciusz

Áldás és békesség, Konfuciusz vagyok!

Gratulálunk a fantasztikus ötleteidhez, és szívből kívánjuk, hogy meg is valósítsd őket! Nem te vagy az egyetlen ember a Földön, akinek ragyogó elképzelései vannak a jövőjéről, de a megvalósítás akadozik. Népes társaságban vagy! Szeretnénk elmagyarázni, hogy miről van szó: Születésetek előtt megterveztétek az életeteket. Ezek a tervek mintegy lenyomatként emlékek és vágyak formájában vannak meg bennetek! Minden emberben! Amikor megszülettek, átmentek a felejtés folyóján, de életetek terve bennetek van, így hozzá tudtok férni. Ezek a legmerészebb elképzeléseitek arról, hogy kik is vagytok, és mit szeretnétek tenni! Mindannyian egy ideális élettervet dolgoztatok ki azokról a tapasztalatokról, amiket gyűjteni szeretnétek, és azokról a művészi adottságokról, amit ki akartok bontakoztatni. Ezeket az ideális terveket felsőbbrendű énetekkel együtt dolgoztátok ki, és vágyak formájában raktározódtak el bennetek. Ez olyan, mint egy széles út, amin végig akartok menni.

A valóságban időnként konfrontálódtok a kollektív meggyőződésekkel és korlátozó hiedelmekkel, aminek hatására letérhettek utatokról, és egy kis párhuzamos útra léphettek rá. Eközben szem elől téveszthetitek azt, amiért a Földre jöttetek, és olyan életet élhettek, amiben nem telik örömötök, és amit csalódásként éltek meg. Időként nagyon gyorsan elhagyjátok a párhuzamos utat, mert ösztönösen azt érzitek: „Az nem lehet, hogy csak ennyit tudok elérni!”. És megindultok eredeti utatok felé! Aztán elfogy a bátorságotok, kétkedni kezdtek, és gyorsan visszatértek a párhuzamos útra. Ez két okból történik: Az új cél még nem világos, vagy nem tudjátok elhagyni a régi biztonságot! Ehhez bátorság és szilárd akarat kell! Azok a változtatási vágyak, amelyek nem a szívetek mélyéről jönnek, általában nem vezetnek célhoz! De tudnotok kell, hogy egész életetekben bennetek él eredeti utatok, aminek szinte mágikus vonzása van, ami állandóan emlékeztet arra, hogy mit is akartok tenni!

Azok számára, akik úgy érzik, hogy ők nem emlékeznek, vagy nincsenek vágyálmaik, a következő gyakorlatot ajánljuk, hogy közelebb jussanak élettervükhöz: Figyeljetek befelé! A múltatokban vannak olyan momentumok, témák, helyzetek, ahol nagyon áramlott bennetek az energia, és teli voltatok örömmel. Emlékezzetek vissza, mi volt akkor? Hogyan éreztétek magatokat? Mi volt a külvilágban? Mi okozott igazán örömöt? Mindenkinek vannak álmai, elképzelései és vágyai arról, hogy milyen lenne az ő ideális élete. Lehet, hogy fiatalkorotokban felnéztetek az égre, és nagyravágyó elképzeléseitek támadtak felnőtt életetekről. Gondoljatok vissza ezekre az elképzelésekre, vágyakra! Ezek közül melyek azok, amelyekben még sok energia van? Melyek azok az álmaitok, amelyeket nem tudtok elfelejteni? Idézzétek fel, és éljétek át megint ezeket a vágyakat! Melyek elevenek még ma is? Szabadidejükben sokan művészi tevékenységet végeznek, miközben teljesen megfeledkeznek az időről, és összhangban vannak a világgal és önmagukkal, tökéletes harmóniában vannak és lelkesek.

Eredeti tervetek az a vágy, amit nem tudtok elfelejteni, ami egész életetekben nem hagy nyugodni! Azt sem szeretnénk elhallgatni előletek, hogy széles tömegek vannak a párhuzamos úton, különösen az ipari országokban. Nem azt az életet élitek, amit megterveztetek! Ezt félelemből teszitek, és a felelősséget a szüleitekre hárítjátok át. Azt képzelitek, hogy ha kedvezőbb körülmények között születtetek volna, ha a csillagok jobban álltak volna, akkor most nagyszerű lenne az életetek! A csodás élet minden mástól függ, csak tőletek nem! Így ütitek agyon az időt és az éveket. Az elégedetlenségtől hamarabb öregszetek, megbetegedtek, és idő előtt hagyjátok el a földi síkot. Aztán átjöttök a túlvilágra, és ezernyi lehetőséget fedeztek fel, ahol változtathattatok volna az életeteken. De nem tettétek meg, mert túl gyávák voltatok hozzá! A szegény, sajnálatra méltó áldozatok így viselkednek, de a teremtő isteni energiával rendelkező lelkek nem! Van még kérdésetek?

Kérdés: Ez egyértelmű volt. Alig merem megkérdezni, hogy letértünk-e az utunkról, vagy rajta vagyunk?

Konfuciusz

Nem segítene rajtatok, ha nem az igazságot vallanátok! Eltértetek a tervetektől, de elképzeléseitek egyre tisztábbak lesznek. Már csak a bátorság hiányzik a megvalósításhoz! Mindenkinek van elképzelése arról, hogy milyen lenne számára az ideális élet, de ezernyi kifogásotok van, hogy most éppen miért nem ilyen. A lakosság nagy része így tesz! De van még egy jó hír: a következő években ez meg fog változni! Még kaptok üzenetet ehhez a támhoz. Áldásom rátok, Konfuciusz voltam.

Kérdés: Honnan tudjuk, hogy eredeti tervünket követjük?

Kuthumi

Áldás és békesség, Kuthumi vagyok. Az érzéseitekből! Ha jó kapcsolatban vagytok az érzéseitekkel, akkor jó hangulatban mindig, minden helyzetben tudatosodik bennetek, hogy hogyan érzitek magatokat. Mindannyian ismeritek az örömöt, a lelkesedést, a felszabadultságot, és ismeritek mindennek a másik oldalát, a korlátozottságot, a csalódást és azt, hogy az idő csak vánszorog. Ezek azok a duális érzések, amelyek megmutatják, hogy az utatokon vagytok-e vagy egy párhuzamos úton! Ha felismeritek, hogy egy olyan helyzetben vagytok, amivel elégedetlenek vagytok, és az az érzésetek támad, hogy rossz helyen vagytok, akkor nem feltétlenül bölcs dolog mindent azonnal felrúgni. Először tájékozódjatok: Hol vannak a képességeim? Mitől leszek lelkes? Milyen tevékenység szerez örömöt? Milyen tehetségeim vannak, amelyek gyakorlása közben megfeledkezem mindenről? Milyen tevékenység közben érzem azt, hogy egy vagyok mindennel? Mikor érzem azt, hogy minden szép és jó? Az érzés megmutatja, hogy milyen tevékenység lelkesít benneteket, és ott van a ti utatok! Milyen tevékenységnél érzitek azt, hogy büszkék vagytok arra, amit csináltok? Végezzétek ezt a tevékenységet, és gondolkodjatok azon, hogyan tehetnétek ezt egy másodlagos kereseti forrássá? Sok embernek vannak tehetségei, hobbyjai és régi álmai arról, hogy mit csinálna szívesen. Vannak köztetek hobby zenészek, művészi adottságú emberek, festők, remek barkácsolók, tehetséges gyógyítók, tanárik, ismeretlen írók és nagyszerű feltalálók!

Legyetek tudatában annak, hogy különleges adottságaitok vannak, amit meg kell élnetek. Az adottságok hoznak lelkesedést és örömöt az életetekbe. Nem azt mondjuk, hogy adjátok fel a biztos megélhetést. Teremtsetek időt és helyet azoknak a dolgoknak, amelyek fellelkesítenek, és valóban a szívetekből jönnek! És ha azt érzitek, hogy tehetségetek már annyira előrehaladott, hogy ezzel másokat is tudtok lelkesíteni, akkor mutassátok be baráti körötöknek, tegyétek közzé ismeretségi körötökben. Osszátok meg másokkal! Fokozatosan menjetek vele a nyilvánosság elé. Ha megérett rá az idő, meg is élhettek belőle. Tehetségeiteket ne csak csendben és titokban ápoljátok. Osszátok meg barátaitokkal és ismerőseitekkel, mert a nyilvánosság felé tett lépés hatalmas. Olyan emberekkel kezdjétek, akikben megbíztok.

Áldás és békesség, Kuthumi voltam.

Kérdés: Nincsen ellentmondás a között, hogy ideális terveket készítettünk erre az életünkre, és a között, hogy választottunk egy szerepet a hologram moziból?

Konfuciusz

A mi nézőpontunkból nincs ellentmondás! Ha egy szerepet választotok a hologram moziból, az elsősorban a ti személyes választásotok! Másodsorban van egy jellegetek, amely jelzi személyes fejlődési állapototokat, ezért a választott szerep mindig ideális! Ez biztosít nektek egy olyan életet, ahol meghatározott programokat vagy tapasztalati hiányokat éltek meg, ill. újra aktiváltok, és amely további lehetőséget kínál a fejlődésre, a viselkedési minták felismerésére és átalakítására. Az életetekre való rálátásotok annyiban korlátozott, hogy nem emlékeztek arra, amit egykor választottatok, és ebből adódik az a bizonytalanság, hogy vajon, amit most megéltek, azt így terveztétek, vagy nem? Minden esetre hozzá tudtok férni ideális élettervetekhez! Ez az, amit nem felejtettetek el! Ezek nagyon intenzív vágyak és álmok, amelyek tinédzser korotokban váltak tudatossá. Ebben a pillanatban válnak tudatossá belső adottságaitok is, amelyek életcélotokra utalnak. Ha ezt a tevékenységet végzitek, egyértelműen érzitek a vonzást, a könnyedséget és az örömöt.

Ezek az adottságok egész életetekben a rendelkezésetekre állnak, akkor is, ha először „hasznos” foglalkozást tanultok ki és azzal más irányba indultok el. Adottságaitokról hosszú ideig nem vehettek tudomást, és el is nyomhatjátok, de bármikor aktiválhatjátok őket. Legyetek tudatában, hogy ezek az adottságok bennetek vannak azért, hogy életeteket ideális módon alakíthassátok! Az ideális élettervek nagyon intenzív elképelések bizonyos tehetségekről és azok gyakorlásáról, amelyek hosszú éveket tesznek ki az életetekben. Ha elkezditek keresni ezeket, akkor világosan fel fogjátok ismerni.

Az aura és az Én Vagyok – erő

Konfuciusz

Áldásom rátok, Konfuciusz vagyok.

A következő képet szeretnénk közelebb vinni hozzátok: Mindannyian rendelkeztek egy fizikai testtel, egy étertesttel, egy érzelmi testtel, egy mentális testtel, és ezek a finomanyagi testek körülveszik és áthatják fizikai testeteket, és aura formájában körbeveszik fizikai testeteket. Be vagytok tehát zárva egy finomanyagi köpenybe, ami védőharangszerűen körbevesz benneteket. Tehát: a ti energiáitokból álló energetikai képződményen belül isteni hatalmatok van! Ebben a kicsiny világban, amely körülvesz és átjár benneteket, a szavaitok, a gondolataitok és a meggyőződéseitek olyanok, mint Isten parancsai! Minden, amit gondoltok, amit éreztek, és amit jónak vagy rossznak fogadtok el, minden aktuális meggyőződésetek és belső értékrendetek e téren belül azonnal megvalósul! Minden gondolatotok, ami személyes állapototokkal kapcsolatos, minden, magatokról tett kijelentés, ami így kezdődik: … (boldog, erős, szeretetre méltó, stb.) vagyok, de negatív kijelentéseitek is, létállapototok minden leírása, ami így szól: … érzem magamat …, minden boldogságérzet és hiányállapot azonnal kisugárzik finomanyagi testetekbe, és létrehozza a megnevezett állapotot. A ti energiagömbötökben ti vagytok a legfőbb teremtő!

Megjegyzés: Saját hatalmunkat gyakoroljuk ebben a gömbben?

Konfuciusz

Igen! Ezt a hatalmat úgy tudjátok pozitívan használni, ha tisztázzátok gondolataitokat, felülvizsgáljátok meggyőződéseiket, és többre értékelitek létállapototokat.

Kérdezzétek meg magatoktól: Minek van valóban értelme? Mi visz engem előre?

Tudatosítsátok magatokban, hogy energiamezőtökön belül ti vagytok a legfőbb teremtő! Minden gondolatotok és hangosan kimondott szavatok követi isteni, teremtő erőtöket, és manifesztálódik finomanyagi testeitekben. A Föld rezgéseinek emelkedésével automatikusan emelkednek finomanyagi testeitek rezgései is, és ezzel együtt a manifesztáció gyorsasága is. Ami azt jelenti, hogy 15 évvel ezelőtt sokáig tartott, amíg a negatív gondolataitok érzékelhetővé váltak, és eredményük megjelent. Ma ez jóval gyorsabban történik! És 15 év múlva hihetetlenül gyorsan fognak manifesztálódni! Tanuljátok meg megválogatni gondolataitokat! A benneteket körülvevő energiamező olyan, mint egy nagyon pezsgő koktél, és ebből a forrásban-mozgásban lévő anyagból teremtitek meg a jövőt! Finomanyagi testetekben éjjelente az álomsíkon vagytok, energiáitok találkoznak másokéival, és ebből jönnek létre a jövő eseményei! Közben segítséget kaptok, és feltöltődtök pozitív energiával. Amikor álomtestetek visszatér fizikai testetekbe, akkor kiegyensúlyozott és harmonikus. Ekkor ébredtek fel. Ebben a pillanatban olyanok vagytok, mint egy üres edény, amelyben béke van. És ekkor vessétek be gondolataitokat! Első gondolataitok meghatározzák, hogy milyen energiával töltitek meg ezt az üres edényt!

Mire gondolatok, amikor reggel felébredtek?

Arra gondoltok, hogy lelketek életvidám, eleven, aki egy egészséges, gyönyörű testben lakik, akinek megvan az esélye arra, hogy egy csodálatos napot éljen ma meg, új tapasztalatokat gyűjtsön, szerelmes legyen, és minden sarkon olyan emberekkel találkozzon, akikkel egyszer megállapodott abban, hogy együtt lesznek ebben a fizikai életben, és ezt a Földet együttesen változtatják Paradicsommá?

Erre gondoltok, amikor reggel felébredtek?

Nem azt mondjuk, hogy mindenki számára ezek a legideálisabb gondolatok, amire reggel gondolhattok! Vizsgáljátok felül gondolataitokat és értékrendszereteket! Gondolkodjatok el azon, hogy valóban helyénvaló-e, hogy minden reggel gondolatban ugyanarra a pályára álltok be, vagy vannak pozitív dolgok is, amire koncentrálhattok? És aztán fogalmazzátok meg a saját mondataitokat, amelyek számotokra megfelelőek és harmonikusak! Legyetek tudatában gondolataitok erejének! Ez rendkívül fontos! Sokan rádiós ébresztőórát használnak, és erre ébrednek reggelente. Nagyon hasznos lenne, ha nem ezt állítanák be, hogy félálomban ne a híreket hallgassák!

Áldásom rátok, szeretetteljes és örömteli gondolatokat kívánok! Konfuciusz voltam.

Van még kérdésünk: Valaki azt mondta nekem, hogy a pozitív gondolkodás beteggé tesz. Nekem nem ez volt a véleményem, de ez a személy állította, hogy személyes tapasztalatból tudja! Szeretném tudni, hogy ez lehetséges-e?

Konfuciusz

Ha helytelenül használjátok, lehetséges! Elmagyarázzuk:

Lelketek törekszik a legfelsőbb igazságra és harmóniára – ebből jön létre a fejlődés – az evolúció. Van egy részetek, amely tökéletességre törekszik, amely ellenőrzi az úk ismeretek igazságtartalmát és hasznosságát. A harmónia tana ebben nagy szerepet játszik. A zenészek úgy tanulják a harmóniát, hogy zenélés vagy komponálás közben egy érzéket fejlesztenek ki arra, hogy mely hangok illenek össze, és hol vannak disszonáns hangok, és hogyan tudják a darabot úgy előadni, hogy kifejezzék a lényegét. A festők megnézik a művüket, és közben kifejlődik az érzékük a színösszeállításhoz és megjelenítéshez. Addig finomítanak rajta, amíg elégedettek nem lesznek. Van tehát egy belső jelzőtök, ami azt jelzi: „Ez az! Most tökéletes!” A költők a szavakkal bűvészkednek, és addig dolgoznak egy mondaton, amíg jó érzésük nem támad tőle. A belső érzésük azt mondja: „Most jött létre a harmónia!”

Ezen kívül van bennetek valami olyasmi, mint a hazugságvizsgáló, ami eldönti, hogy egy új információ igaz vagy nem igaz. A bűnüldözésben dolgozók, akik egy alibit ellenőriznek, kiváló érzékeket fejlesztettek ki annak eldöntésére, hogy valaki igazat mond-e vagy hazudik. Ez természetesen nem korlátozódik a bűnüldözésben dolgozókra. Az új információt mindenki összeveti mindazzal, amit addig már hallott, és ebből egy érzése alakul ki, hogy mi az igaz, és mi nem! Ez egy belső ismeret, amely tisztánhallóvá tesz benneteket arra, hogy mi nem stimmel. Van bennetek tehát egy döntőbíró, aki eldönti, hogy mi az igaz és mi nem, mi harmonikus és mi nem! És most térjünk vissza a pozitív gondolkodáshoz: Ha belső bölcsességetekkel ellenkező dolgot akartok elhitetni magatokkal, abból problémák adódnak.

Például: Tegyük fel, hogy van egy rokonotok, aki a háttérből folytonosan piszkálódik és intrikus. A családi ünnepeken mindig kedves, nyájas, mindenkihez van egy kedves szava. Ti a következő helyzetben vagytok: Már több éve szenvedtek ettől a rokontól, de a békesség kedvéért nem szóltatok neki semmit. Majd egyszer csak hallotok a pozitív gondolkodásról, és a következő ötletetek támad:

„Ha ezt a problémát pozitívan nézem, és feltöltöm sok-sok szeretettel, akkor ettől majd tisztázódik a helyzet!” – De ez nagy tévedés! Ilyenkor figyelmen kívül hagyjátok a valóságot, belső tudásotokat és a valódi érzéseiteket! Ha így rosszul használjátok a pozitív gondolkodást, akkor valóban okozhat problémákat! Ennek valójában nem a pozitív gondolkodáshoz van köze, hanem az elkendőzéshez, és önmagatok becsapásához! Ez soha nem lehet lelketek célja! Ilyen esetben az lenne hasznos, ha tisztáznátok az arcvonalat, és a rokon értésére adnátok, hogy átlátjátok a mesterkedéseit!

Kérdés: Kedves Konfuciusz mester, megmagyaráznád jobban, hogy mit jelent az „arcvonal tisztázása”? Szeretnénk jobban megérteni!

Konfuciusz

Nagyon szívesen! A hétköznapjaitokból, a múltatokból, a környezetetekből, a családotokból, a munkahelyről és a szomszédságból mindannyian ismertek olyan személyeket, akikkel nem túl jó a viszonyotok. Gondolatban pedig gyakran foglalkoztok ezekkel az emberekkel! Gondolatban azt kívánjátok, bárcsak változna meg ez az ember, méghozzá oly módon, ami szerintetek helyes lenne! És ők pontosan azt nem teszik, ami nektek tetszene!

Az első gondolkodási hiba tehát az, hogy azt várjátok, hogy a másik személy változzon meg a nektek tetsző módon. Finomanyagi síkon, szavak nélkül azt sugározzátok a másik személynek: „Nem fogadlak el olyannak, amilyen vagy!” Ez a másik személy elutasítása! Ezzel elválasztást teremtetek, ami a kibékülés ellentéte! A másik személy tulajdonságaival foglalkozó gondolataitok az elválasztást erősítik! Mivel segíthetitek elő a kibékülést? A döntő lépés: Fogadd el a másikat úgy, ahogyan van! Ez hatalmas lépés, és el fogjuk magyarázni, hogy hogyan juttok el oda.

A következő igazságot kell tudnotok:

Mindenki személyes tapasztalatai alapján örökölte tulajdonságait, és jó oka van arra, hogy olyan legyen, amilyen! Bármilyen antipatikus is nektek valaki, vannak olyan tulajdonságai, képességei, adottságai, amelyek jók, dicséretesek és szeretetre méltók! Ha a kibékülésre törekedtek, koncentráljatok ezekre a tulajdonságokra! A hozzátok közelállók múltját gyakran ismeritek. Gondoljátok végig, hogy mit éltek át ezek az emberek, amitől olyanok lettek, amilyenek? Ha ezt végiggondoljátok, megértőbbek lesztek! Ezen kívül keressetek bennük tudatosan olyan tulajdonságokat, képességeket és szimpatikus momentumokat, amelyek értékessé teszik ezeket a személyeket és segítenek őket elfogadni! Ha olyan emberről van szó, akit éppen feldolgoztok, vagy olyanról, aki meghalt, vagy távol él tőletek, és nem találkoztok vele, akkor itt befejeződik a gyakorlat.

A többi személlyel kapcsolatban jön a második lépés: Elemezzétek azt, ami köztetek van! Időnként azt remélitek, hogy az egész ügy majd feloldódik és megtisztul, ha nem vesztek róla tudomást. Azt hihetitek, hogy ha elköltöztök vagy másik munkahelyre mentek, akkor megszabadultok egy konfrontációtól. Ez azonban tévedés! A valóságban egy újabb személy fog feltűnni, akinek ugyanilyen tulajdonságai vannak! A lelketeknek nem az a célja, hogy figyelmen kívül hagyjátok ezt, vagy vég nélkül keressétek azokat a régi mintákat, amelyeket gyerekkorotokban sajátítottatok el, hanem az, hogy szabadon cselekedjetek egy számotokra nehéz helyzetben! Így még mindig annál a kérdésnél vagyunk, hogy: Mi van köztetek?

Itt két lehetőség áll fenn: A szóbeli kommunikáció nem működik jól! Olyasmit várnak el tőletek, amit nem akartok megtenni!

Elemezzétek a helyzetet: Hogyan zajlik köztetek a kommunikáció? Mi miatt tartjátok vissza magatokat/a véleményeteket? A hierarchiában magatok fölé helyeztétek ezt a személyt? Azért tartjátok vissza magatokat, mert erős a harmónia igényetek? A valóság az, hogy minden ember egyformán értékes! Nem találtok békét, amíg figyelmen kívül hagyjátok saját igényeiteket!

Másodszor: Mit várnak tőletek? Mit nem akartok megtenni? Az igazság az, hogy folyamatosan kölcsönhatásban álltok a világgal, és minden energiával, ami körülvesz benneteket! Folyamatosan adtok és kaptok! A harmónia az, amikor belülről érzitek, hogy az adás és az elfogadás kiegyensúlyozott köztetek és a világ között! Tisztázzátok magatokban, hogy mit jelent nektek a kiegyensúlyozottság! Aztán beszéljetek erről siránkozás és panaszkodás nélkül!

Még egy szó a gyerekkori mintákról: Sokan megszokták, hogy a pillanatnyi problémájukat visszavezetik gyerekkori élményekre. Ez átmenetileg segíthet, mert így jobban megérthetitek magatokat, de a probléma megoldásában nem sokat segít! Nem a régi mintákat kell keresgélni, és a múltat folyton feleleveníteni. A frusztrációtok most van, nem gyermekkorban!

Tegyétek fel inkább a kérdést: Mivel vagyok pillanatnyilag elégedetlen az életemben? Mi dühít? Hol érzem magamat rosszul? Lemondtam arról az erőről, amivel változtathatok a helyzetemen? Ha igen, akkor ugyanabban a helyzetben vagytok, mint gyerekkorotokban. Akkor is igazságtalanságokat szenvedtetek el, tehetetlennek éreztétek magatokat, hogy javítsatok a helyzeten. Ma már azonban felnőttek vagytok! És ha frusztráltak vagytok, akkor ez legtöbbször nem azért van mert rosszul bántak veletek gyerekkorotokban, hanem az ok a jelenlegi élethelyzetben keresendő! Hol mondtatok le a saját erőtökről? Hol döntöttetek rosszul? Hol mentetek bele olyan kompromisszumokba, ami most gondot okoz? Ma már nem vagytok tehetetlenek! De lemondhattok az erőtökről! A bosszúságotok a frusztrációtok akkor tűnik el, ha rendet tesztek a jelenben!

Áldásom rátok, Konfuciusz voltam!

A mentális hatalom

Kérdés: Sokan közülünk nagy lelkesedéssel olvasták „Bärbel Mohr: Rendeld meg az univerzumtól!” című könyvét, és el is kezdtünk rendelni. Eddig az derült ki, hogy néhány megrendelést teljesítenek, míg másokat egyáltalán nem! Miért van ez így?

Kuthumi

Áldás és békesség, Kuthumi vagyok.

Mindannyian csatlakoztok a kollektív tudathoz, amiben van egy részleg, ahol a kívánságokat és a kéréseket jegyzik. Nem ez a kollektív tudat egyetlen feladata, itt sokkal inkább egy komplex dologról van szó. Úgy is mondhatjuk, hogy ez egyfajta anyagiság, amibe a gondolatok bejutnak, és ahonnan információ kérhető. Mindez telepatikusan működik. Csakráitokon keresztül folyamatosan gondolatokat küldtök ki és fogadtok. De ezt tudattalanul teszitek, legalábbis a legtöbb ember. De, mint mondtam, ez folytonos. Nem tudtok nem „rendelni”! Képzeljétek el a következőt: Ez a kollektív tudat olyan, mint egy globális akvárium, amiben a gondolatok materializálódnak, és az információk kicserélődnek. Ezeket a gondolatformákat fizikai szemetek nem érzékeli; de a test nélküli lények és az állatok látják. A következőt teszitek, amikor megrendeltek valamit: Elképzeltek egy tárgyat, amire vágytok, amit magatokhoz szeretnétek vonzani. Kikülditek tehát e tárgy gondolati formáját.

Egy példával élünk: Tegyük fel, hogy szeretnétek egy autót. Ekkor azt külditek ki: Szeretném ezt az autót! Ezzel egy bizonyos távolságban tőletek a finomanyagi síkon létrejön az autó elképzelt képe. Aztán egy bonyolult folyamat kezdődik meg, amiben szerepet játszik akaratotok és gondolataitok. Ha nem elég erős az akarat, ha nem elég fontos az autó, akkor a kép szertefoszlik. Ezen kívül felléphetnek olyan gondolatok, amelyek csorbítják a képet. Ilyen gondolatok lehetnek: Nem helyénvaló, hogy ilyesmit rendelek! Megérdemlem én ezt egyáltalán? Nincs is ennyi pénzem! Ez energiát von el a képtől. Vagy összekapcsoljátok mással: „Akik ilyen autót vezetnek, azok arrogáns egoisták!” Az ilyen gondolatok gátolják a rendelés megvalósulását. Negatív gondolataitok energiát vonnak el az elképzeléstől. Ekkor már nem olyan komplett, mint kezdetben. A kép elmosódik, és talán már csak a vágy marad meg: egy autó, közelebbi meghatározások nélkül. Teljesen másképp, szinte profi módon jártok el, amikor olyat rendeltek, amire valóban szükségetek van. Ekkor szívetek-lelketek benne van a rendelésben, és csak akkor nyugodtok meg, amikor megkapjátok!

De nézzük tovább, hogyan működik a megrendelés: A vágykép és a rendelés feladója között van egy energetikai kapcsolat, ami a horgászzsinórhoz hasonlít. A nem anyagi síkon ezek a materializációk, ezek a megrendelések, vágyak, azonnal teljesülnek! Nem kell várni rá! Elképzelitek a tárgyat, és gondolataitok erejével megteremtitek a szemeitek előtt. Ezt a képességet éjjelente használjátok álomban, méghozzá tökéletesen! Az anyagban mindez lassabban zajlik le. Ez azt jelenti, hogy eltart egy ideig, amíg találkoztok a megrendelt tárggyal. Úgy is mondhatjuk, hogy lassan tekeritek fel a horgászzsinórt. Ha már előre örültök neki, ha szívből kívánjátok, akkor gyorsabban vonzzátok magatokhoz a kívánt tárgyat. Ha az elképzelt tárgy jól meg van alkotva, akkor jeleket küld ki a kínálati listára, és végül megkeresi leképeződését az anyagban. Végül pedig elvezet titeket magához a kívánt tárgyhoz.

A teremtő és az anyagi tárgy tehát találkozik. Az anyagi kéréseknél az a kérdés, hogy: Képes vagyok erre a teremtésre? Milyen erős az akaraterőm és a meggyőző erőm? Gondolataim támogatják ezt a kérést? Azoknak a belső képeknek van a legnagyobb esélyük a megnyilvánulásra, amelyekhez sok érzés kapcsolódik. Áldásom rátok!

Konfuciusz a minden iránt érzett szeretetről

Áldás és békesség, Konfuciusz vagyok. Mindannyiatoknak van érzelmi teste, amely képes érzelmeket teremteni. Ezek az érzések alkotják azt az üzemanyagot, amitől a gondolati materializáció beindul! Ha nincsen szívből jövő energia, nincsen üzemanyag, nincsen hatás! Hogyan tudjátok áramlásba hozni az energiát a szívetekben? Ez az energia akkor áramlik, amikor szeretettel elfogadtok minden érzést, ami saját magatokkal és másokkal kapcsolatos, ami a múltatokra vonatkozik, ami a lelketekkel és minden tapasztalatotokkal kapcsolatos. Szítsátok fel a szeretet tüzét a szívetekben! Emlékezzetek életetekben a szeretet pillanataira, és éljétek át ismét! Figyeljetek fizikai testetek szükségleteire: az evésre, a pihenésre, az ébrenlétre, a mozgásra. Figyeljetek érzelmi testetek szükségleteire, ami érzelmeitek tudatosítását jelenti, és figyeljetek oda a gyengédségre és a másokkal való együttérzésre. Fordítsatok időt érzéseitekre, és szeretettel ébresszétek fel őket! Figyeljetek mentális testetek szükségleteire, hiszen információra éhes, és arra, hogy kölcsönös kapcsolatban legyen másokkal. Olyan tudásanyagot adjatok neki, ami valóban kielégíti, hogy ne szórja szét az energiáját felszínes fecsegéssel! Nagyon figyelmesen válogassátok meg, hogy milyen minőségű információt vesztek magatokhoz könyvek, filmek és tévéműsorok formájában! Tudatosítsátok magatokban, hogy itt energiáról van szó, aminek megengeditek, hogy bennetek áramoljon!

Áldásom rátok, Konfuciusz voltam.

Kérdés: Elalvás előtt megtámadott egy negatív energia. Tudtok erről mondani valamit?

Hilarion a félelmekkel kapcsolatos gondolati erőről

Áldásom rátok, Hilarion vagyok.

Ne legyen bennetek félelem! Ez nagyon-nagyon fontos! Félelmeitek vannak, amelyek azt mondják: Van egy negatív erő, amely fenyeget engem! Meg kell védenem magamat ettől az erőtől! Ez meghatározza gondolataitokat és meggyőződéseiteket, és ezzel sugarakat küldtök ki nagyon alacsonyan rezgő síkokra. Eközben azt fejezitek ki: támadást várok! És ez is egy rendelés, ami teljesül is! Nagyon fontos, hogy megfigyeljétek, mi az alapja gondolataitoknak, érzéseiteknek, meggyőződéseiteknek és cselekedeteiteknek! Milyen érzés van mögötte? Mi indít arra, hogy így gondolkodj, érezz és cselekedj? Milyen tapasztalatokból születtek meg meggyőződéseitek? Örömből, szabadságból, szeretetből? Vagy félelemből, hiányból és önkorlátozásból? Ha az utóbbiról van szó, akkor automatikusan alacsony síkra külditek ki az elvárásaitokat, és azok meg is jelennek. Ez odáig mehet, hogy fájdalmat teremtetek magatoknak, és azt az érzést, hogy egy negatív erő támadott meg. Tudnotok kell, hogy ez csak gondolataitok és meggyőződéseitek miatt történhet meg! Tudatosítsátok magatokban gondolataitok hatalmát! Figyeljetek arra, hogy mit mondotok magatoknak! Ha a környezetetekben fenyegetőnek találtok egy tárgyat, egy embert, egy állatot, egy dolgot, akkor azzal félelemenergiát küldötök ki. Ezzel pedig hatalmas erőt adtok ennek a „dolognak”. És pontosan az az erő, amiről így lemondotok, hoz titeket kiszolgáltatott helyzetbe! Gondolataitok és meggyőződéseitek segítségével saját hatalmatokat adjátok át, és ezzel olyan valóságot teremtetek, amely megfelel meggyőződéseteknek! Akkor pedig azt mondhatjátok: Látod, tudtam, hogy nem fog sikerülni! Így állandóan megerősítitek belső, helytelen meggyőződéseiteket! Ez ellen csak egy segítség van: szembesüljetek saját gondolataitokkal! Mindig kérdezzétek meg magatoktól: Ez a meggyőződés, cselekedet, gondolat legfőbb, isteni bölcsességemet képviseli? Milyen érzés húzódik meg mögötte? Ezzel a gondolattal a szeretetet vagy a félelmet táplálom? Teremtőként vagy áldozatként cselekszem?

Egy analógiát említünk meg gondolataitok működésére: Az anyagi világban mozogtok, és közben gondolataitok és érzéseitek minősége kisugárzik aurátokba, ami vagy fényes, színes, vagy szürke és piszkosnak látszik. A titeket körülvevő síkok fény és árnyék síkok, van bennük pozitív és negatív. Most a finomanyagi síkokra gondolunk, amelyek körülvesznek benneteket, és amelyeket a ti érzékszerveitek nem képesek érzékelni. Vannak benne pozitív és negatív erők, ahogyan a Földön is minden erő duálisan van jelen. Amikor örültök, boldogok és kiegyensúlyozottak vagytok, könnyen felemelkedhettek tudatotokkal a magasabb síkokra, a bölcsesség, a szeretet és az öröm síkjaira. Ami ott van bennetek, az ugyanazt vonzza magához kívülről is! Ha a gondolataitokkal, belső meggyőződéseitekkel és érzéseitekkel a félelmet és a tehetetlenséget tápláljátok, a rendszeretek átkapcsol, aurátokon szürke foltok jelennek meg és szürke energiát vonz magához. Félelmeitek, aggodalmaitok és elvárásaitok kisugárzanak, és olyan energiákat hívnak magukhoz, amelyek hasonlóak a tieitekhez. Tudatosítsátok gondolataitokat, és vegyétek észre, hogy ti hívjátok magatokhoz ezeket az energiákat. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosan kezeljétek teremtő erőtöket! Ez a fejlődési állomás nagyon sokoldalú és átfogó, ezt nem fogjátok egy hétvégi tanfolyamon megérteni és elsajátítani. Ez a folyamat néhány embernél több évig is eltart, és sok önismeretet, önfejlesztő munkát igényel. Bolygótokon az elkövetkező 10 évet mester éveknek is nevezhetjük. Ez alatt az idő alatt minden ember megtanulja, hogy gondolatai, belső meggyőződései és érzései hogyan materializálódnak a külvilágban, és azt, hogy ezek a materializációk egyre gyorsabban következnek be az életében. Senki sem vonhatja ki magát ebből a tanulási folyamatból, aki a Földön él!

Kérdés: Hogyan tudja az ember megváltoztatni a félelem állapotát?

Hilarion

Egyrészt elkezdhettek pl. mással foglalkozni, egy vidám könyvet olvasni, egy szép filmet megnézni, vagy valami olyat csinálni, ami kimozdítja gondolataitokat a negatív fókuszból. Hasznos lenne, ha azután az abszolút szeretet, szabadság és boldogság állapotába tudnátok kerülni. Ez segítene gyorsan kilépni a félelem állapotából. A szürke energiák nem tudnak kapcsolódni a szeretethez és az életörömhöz. Vizsgáljátok felül szemléletmódotokat és belső igazságaitokat! Melyek azok, amelyeket már meghaladtatok?

Kérdés: Kérhetjük az arkangyalok és a felemelkedett mesterek segítségét is?

Hilarion

Igen, természetesen! Az öröm és a szabadság Hamuel arkangyalhoz és Lady Rowenához, a boldogság Ling mesterhez tartozik. De ha teljesen bezárjátok magatokat a félelembe, akkor az ennek megfelelő energiák vesznek körbe, és rakódnak rátok. Ez azt jelenti: ha belesüppedtek a félelembe, nem tudunk hozzátok férni, és nem tudunk segíteni! Csak akkor tudunk segíteni, amikor belső állapototok elkezd pozitívan változni. Az öröm energiájának legalább egy szikráját ki kell csiholnotok magatokból, különben nem tudunk hozzátok kapcsolódni! Minden felemelkedett mester és arkangyal szívesen segít nektek! Kérünk benneteket, hogy ti is segítsetek nekünk azzal, hogy egy lépést tesztek felénk. Ha az arkangyalok és a mesterek segítségét kéritek, mindig tisztán, egyértelműen fogalmazzátok meg a kéréseteket. Mondjátok meg, mit akartok elérni, azt, hogy miben kértek segítséget, méghozzá pozitívan megfogalmazva. Amikor egy katalógusból rendeltek egy árut, előbb nem azt soroljátok fel, hogy mi nem tetszik nektek, és mit nem akartok megrendelni! Elmondhatjátok nekünk, hogy mit éltek át, és mik a sejtéseitek, de világosan és egyértelműen fogalmazzátok meg, hogy mit akartok elérni, és mi a célotok!

Áldásom rátok, Hilarion voltam.

Egzisztenciális félelmek

Kérdés: Hogyan kezelhetik az emberek a félelmeiket?

Konfuciusz

Egy speciális félelemre gondoltok, vagy általános a kérdés?

… általános.

Konfuciusz

Nálatok nagyon-nagyon erősen van jelen az úgynevezett egzisztenciális félelem. Vannak a félelemnek más fajtái is, de ma erről beszélünk! Sok ember függőségi viszonyoknak tette ki magát, amelyek elsősorban a gondolataikból származnak. Gondolataikkal megteremtik a valóságot. Ettől állandó félelemben vannak, hogy bizonyos dolgokat elveszíthetnek, vagy életszínvonaluk lecsökkenhet. Félelemből látszatbiztonságot teremtenek, amely még jobban erősíti a függőségi viszonyt. Azt hiszitek például, hogy fontos jól fizető, biztos munkahelyet találni, hogy fontos hogy mindig legyen pénzük a számlákat kifizetni, vagy olyan dolgokra, amire „szükségük” van. Ezzel elkezdődik az ördögi kör. Azzal a félelemmel, hogy egy napon kevesebbetek lehet, mint ma, félelmet vetítetek ki a jövőbe, és prioritást hoztok létre, hogy mi a fontos, és mit akartok elkerülni.

Mi indít erre a cselekedetre? Életöröm vagy félelem? Időnként csak később veszitek észre, hogy bizonyos dolgok nem olyan fontosak, és vannak más dolgok, amik sokkal értékesebbek. Sokan olyan személyes tapasztalatokat teremtenek meg az életükben, amelyek megrengetik ezeket a prioritásokat. Lehet például olyan tapasztalatuk, hogy nagyon sok munkával sok pénzt kerestek egész életükön át, és hirtelen azt élik meg, hogy egy szerettük megbetegszik, ők pedig egész vagyonukkal ott állnak mellette teljesen tehetetlenül. Az ilyen tapasztalatok arra ösztönöznek benneteket, hogy kérdőjelezzétek meg meggyőződéseiteket! Az élet nem a nyugdíjjal kezdődik, hanem a születésetekkel! Naponta éltek! Néha úgy tűnik, hogy nem bírjátok ki péntekig, a hétvégéig, és az idősebbek számolják az időt a nyugdíjazásukig. Ezt nevezitek életnek? A mi szemszögünkből ez az idő elfecsérlése! Azt az időszakot, amit nagyon szeretnétek elérni, életetek végére teszitek, és úgy csináltok, mint az öszvér, akinek az orra elé egy répát lógatnak, hogy haladjon előre! Ezzel az erővel dönthettek úgy is, hogy most éltek! Vágytok a répára, ez hajt előre!

Egyszer nézzétek meg, hogy mi mindenetek van! A túl sok tulajdon nagyon akadályozó, mert az munkával és kötelességgel jár! Megmagyarázzuk egy példával: Tegyük fel, van egy házatok, amiben laktok, és vesztek még egy nyaralót egy távoli országban, mert nagyon előnyös áron van, és azt tervezitek, életetek alkonyát ott töltitek. Majd jön még egy harmadik ajánlat egy kisebb nyaralóra, ahol évi szabadságotokat tölthetitek. Végső soron ez a három objektum pórázon tart benneteket! Már nem ti határozzátok meg az életeteket, hanem a tulajdonaitok! Rendszeres időközönként felkeresitek ezeket a házakat, rendet raktok bennük, azért mert a távolban ott van a répa. Sokkal nyugodtabb lenne az életetek, ha a szabadságotokat egy hotelben vagy egy bérelt házban töltenétek. A túl sok tulajdon egyszer teherré válik! Igyekezzetek pozitívan gondolkodni, nézzétek meg, mitek van már most, és kerüljétek el a hiány és az egzisztenciális félelem gondolatait! A biztosítási ipar a ti félelmeitekből és tudatlanságotokból él! A félelem azt hiteti el veletek, hogy előre gondoskodnotok kell a szűkös időkről, ami idősebb korotokban következhet be. A tény viszont az: Nektek már most össze kell húznotok a nadrágszíjat, a biztosító viszont megkapja a pénzeteket!

Látjátok a répát a játékban? Amikor meghaltok, semmit sem visztek magatokkal a túlvilágra! Csak annak az életnek az emlékét viszitek el, amit most éltek! Örömteli emlékek lesznek ezek? Ehhez mindennap hozzájárultok, tudatosítsátok ezt magatokban! De azt kérdeztétek, hogy hogyan kezelhetitek a félelmet? A félelem olyan energia, ami mindig a jövőre irányul! A jelen pillanatban nincsen félelem! Ahhoz, hogy féljetek, el kell hagynotok a jelent, és képet kell alkotnotok a jövőbeni vélt fenyegetésről – másként nem megy! Látjátok, hogy mit hoztok létre így? És gondoljátok meg, hogy valóban ez-e életetek legfőbb célja? Aztán térjetek vissza a jelen pillanathoz. A jelenben nincsen félelem, hanem csak védettség, szeretet és elégedettség mindennel, ami van!

Kérdés: Hogyan juthatnak el az emberek teremtő erejükhöz?

Konfuciusz

Áldás és békesség, Konfuciusz vagyok!

Az emberek saját teremtő erejük birtokában vannak! Mindig is ott voltak! De a háromdimenziós világban az anyag tehetetlensége miatt védve voltatok, tovább tartott, amíg a negatív gondolataitok és meggyőződéseitek megjelentek az életetekben. Most, a negyedik dimenzióban valamivel gyorsabban zajlik az egész folyamat, és a tempó növekedni fog a jövőben. De tudjuk, hogy mást akartatok kérdezni! A pontos kérdés így hangzik: Hogyan tanulhatja meg az ember teremtőerejét mindenki javára használni? Ez olyan folyamat, amely évekig fog tartani! A tudati átalakulás már javában zajlik! Minden ember, aki most a Földön tartózkodik, azt éli meg, hogy meggyőződései és gondolatai jelen tapasztalataiban tükröződnek, amit időnként fájdalmasan tapasztal meg. Az anyag renyhesége, amely korábban védett benneteket, egyre gyorsabban tűnik el! És biztosíthatunk benneteket arról, hogy nem fog visszatérni! Legalábbis a legtöbbetek számára nem! Gondolataitok teremtő hatalma az elkövetkezendő években egyre tudatosabbá válik bennetek, egyre jobban meg fogjátok érteni a szellemi törvényeket, tudatosan fogtok pozitív gondolatokat választani, és életeteket saját cselekedeteitekkel fogjátok meghatározni. Minden esetben a tudatotokon dolgoztok, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem.

Két gyakorlatot javasolnánk nektek: Egy koncentrációs gyakorlatot és egy pozitív beállítottság gyakorlatot. Számos meditáció van, amely tudatotokat fokozatosan vezeti végig a testeteken, ilyen például a csakra meditáció, a gyógyító energiák átáramoltatása – eközben koncentrációtok erősödik. Ez jó gyakorlat a tudat számára. Meg fogjátok látni, hogy amikor elkezdetek meditálni, vagy bizonyos napokon, amikor annyi dolgotok van, hogy gondolataitok szanaszét szaladnak, erőfeszítésbe kerül koncentrálni, mert mindig más gondolat jut az eszetekbe. Gyakorlással tisztulnak gondolataitok, és jobban megy majd a koncentrálás. Ez segít irányítani teremtő erőtöket! A feladat az, hogy megfegyelmezzétek gondolataitokat, hogy azok ne rohangásszanak, mint a felbolydult birkanyáj.

A másik gyakorlat: Tegyük fel, hogy egy olyan helyzetben vagytok, amiben szenvedtek, hiányt vagy kiegyensúlyozatlanságot éltek meg. Az első, hogy tudatosítsátok a tényt, a második, hogy tudatosan határozzátok meg, hogy mit szeretnétek, milyen energiákat szeretnétek megélni a jelenlegi helyett! Ha ez van, akkor koncentráljátok figyelmeteket, minden erőtöket és energiátokat. Egyenesedjetek ki, emeljétek fel a karotokat, érezzétek erőteljesen a légzéseteket, és döntsetek a szeretet, béke, belső egyensúly – vagy a mellet, amit meg akartok élni – és hívjátok ezt az új állapotot a tudatotokba, és mondjátok ki a teremtő mondatokat:

„Az a valóság, ahogyan most érzem magamat! Mert így akarom!”
A hiány állapotában energiátlannak és tehetetlennek érzitek magatokat. Amint felébresztitek magatokban az energiát, lehetőségetek van választani!

Áldásom rátok, Konfuciusz voltam.

Betegségek

Kérdés: Mi történik lelki síkon, amikor valaki egy halálos betegségben hal meg? Ez nem egyfajta öngyilkosság?

Konfuciusz

Mivel nálatok az öngyilkosság szó nagyon „negatív” csengésű, nem nevezzük így!

Az történik, hogy egy halálos betegségben szenvedő személy lelke arra vágyik, hogy elhagyja a földi valóságot. Ez a vágy gyakran az adott élethelyzetből és belső meggyőződésből született, amiből a személy nem talál ki. Ez a személy kétségbeesik a saját maga teremtette körülményektől, és sokáig nem talál kiutat. Természetesen ilyen válságok átmenetileg sok embernél fordulnak elő, de nem mindenkinél vezet halálos betegséghez. Ezen kívül az egészség a ti természetes állapototok! A finomanyagi síkon nincsen betegség! Ez azt jelenti, hogy a Földön egyáltalán nem lennének betegségek, ha nyitottak lennétek az egészségre! Minden ember életében vannak változások és válságok, ahol betegségtünetek fejlődhetnek ki. Amit a lélek betegséggel kifejez, az a következő:

„Elégedetlen vagyok életem körülményeivel! Változásra vágyom! De nem bízom ebben a változásban!”

Mindenkinek vannak olyan életszakaszai, ahol betegségtünetek keletkeznek, és ahol végül magától következik be egy változás úgy, hogy másként áll a problémához, hogy új döntést hoz, és ezzel megoldja a válságot. A változás oldottabbá teszi élethelyzetét, és teste öngyógyító erői természetes módon teremtik meg az egészséget. Ha halálos betegséget diagnosztizálnak, akkor a beteg gyakran a kollektív hiedelmeknek megfelelően viselkedik, ami azt mondja, hogy ez a betegség halálos. Ilyenkor azt az utat választja, ami a ti orvosaitok szerint a betegség standard lefolyása. De ennek nem kell így lennie! Már gyakran éltetek túl válságokat és belső betegségeket anélkül, hogy tudtatok volna róla. Olyankor azt érzékeltétek, hogy nem vagytok túl jól, de összeszedtétek magatokat, döntöttetek, és természetes úton meggyógyultatok.

Kérdés: Vannak emberek, akik általában egészségesek, és vannak, akik folyton betegségekkel küzdenek. Mitől van ez a nagy különbség?

Konfuciusz

Duális univerzumban vagytok, ami azt jelenti: megtapasztalhatjátok az elszakadást eredendő tökéletességetektől! Amikor egy új földi testbe költöztök, magatokkal hoztok egy jelleget elmúlt inkarnációitokból. Lehetett az a tapasztalatotok, hogy többnyire egészségesek voltatok, vagy lehetett olyan tapasztalatotok, hogy több életen keresztül hosszan tartó betegségekkel küszködtetek, és abban is haltatok meg. Ezt a jellegzetességet hozzátok magatokkal, és eldöntitek, hogy milyen hozzáállásotok lesz a betegségekhez, és mennyi egészséges stabilitással látjátok el a testeteket. Egy további mintát közvetít a betegségekről a családotok is, ahová beleszülettek. A betegségek játszhatnak nagy és alárendelt szerepet is. Gyerekkorotokban nagyon világosan érzitek, hogy a szüleitek a betegségeket fenyegetőnek tartják, vagy természetesen kezelik. Általában megkapjátok a gyermekbetegségeket, és döntő jelentősége van annak, hogy ezt hogy kezelik. A gyermekbetegségeknek az a feladatuk, hogy mobilizálják testetek védekező erejét, hogy megerősítsenek a baktériumok és vírusok ellen. Ha a gyermekbetegségeket természetes módon kezelik, azaz, ha megengeditek a testeteknek, hogy önállóan, kevés segítséggel védekezzen, akkor érintetlen immunrendszert fejlesztetek ki. Testi egészségetek minden győzelemmel gyarapodik!

Ha viszont a gyermekbetegségeket erős gyógyszerekkel, csírájukban elfojtják, testetek nem tanul meg küzdeni, és gyenge lesz az immunrendszeretek. Ezek olyan értékes tapasztalatok, amit gyerekkorotokból hoztok magatokkal. Később ehhez még más tényezők is jönnek: Hihetitek azt, hogy egy bizonyos korban már romlik az egészség. Azt is hihetitek, hogy azok a dolgok, amiket magatokhoz vesztek, rossz minőségűek és károsítják a testeteket. Azt is hihetitek, hogy az életnek csekély az értéke, és ti a szerencsétlen körülmények áldozatai vagytok. Mindezt hihetitek, de nem kötelező ezt hinni!

Kérdés: Szeretnénk tudni, mi a véleményetek a szervátültetésről? Sok embernek ültetnek be új vesét, új szívet vagy más szervet, hogy ezzel meghosszabbítsák az életét. Mi a véleményetek erről?

Konfuciusz

Nincsen róla véleményünk, mert nem akarjuk megítélni cselekedeteiteket! De segítünk tisztábban látni a dolgot: Tegyük fel, hogy valakinek a szíve szervileg sérült. A ti szemléletmódotok legtöbbször abból indul ki, hogy az egészség és a betegség véletlen létállapot. Azt gondoljátok, hogy aki egészséges, annak szerencséje van, és hogy véletlenül lesz beteg valaki, igazságtalanul fertőzik meg a baktériumok, amelyek meggyorsítják testi elmúlását. De ez nem így van! A gyenge szívnek sok oka van: Egy gyerek születhet gyenge szívvel, amit „örökségként” hozhat magával egy korábbi inkarnációból, vagy választhatta tudatosan is, hogy családjában együttérzést, részvétet és szeretetet ébresszen. Mindennek megvan a maga oka! A szív olyan szerv, ami lelki síkon a megnyílással és az összezárulással függ össze, az érzelmek beengedésével és elfogadásával, az önmagunk és a mások iránt érzett szeretettel, azzal a képességgel, hogy be tudjuk vallani gyengeségeinket, és törekedjünk a szeretetteljes viselkedésre. Ez erősíti meg a szíveteket! A szív nem egy pumpa, ami a testben egy funkciót lát el, és kicserélhető, mint egy autóban, ha már elöregszik. Az ember lényege több, mint pótalkatrészek összessége! A ti orvosi szemléletmódotok nagyon felszínes, amikor azt gondolja, hogy egy embert meg lehet menteni a szervek kicserélésével.

Ha úgy gondoljátok, hogy az embernek csak egy élete van, és szervei csupán és tisztán gépi funkciókat látnak el, és a halállal mindennek vége, akkor a szervátültetés értékes előrelépés a fejlődésben! A mi nézőpontunk más! Az ember nem autó, nem pótalkatrészraktár! És nem véletlen, ha egy szerv nem úgy működik, ahogyan működnie kellene! Ha egy szervet kicserélnek, és a páciens nem változtatja meg az élethez való hozzáállását, és nem akar élni, akkor az új szerv nem oldja meg a problémát.

A szervátültetésnél más is felmerül: A beültetendő szervek legtöbbször fiatal emberektől származnak, akik balesetet szenvedtek, és klinikailag halottak, vagy a vesék esetleg élő családtagoktól, akik átadják szervüket. A testet egységében kell kezelni! Minden szerv, amely ehhez az egységhez tartozik, az aurán és a csakrákon keresztül hordozza tulajdonosa hiedelmeit, értékrendszerét, meggyőződéseit, hajlamait és ellenszenveit. Ha egy szervet kivesznek a testből, és átültetik egy másikba, akkor ezzel bizonyos mértékig átültetik a szerv tulajdonosának érzelmi és mentális struktúráját is. Az orvosi kutatás nálatok már részben felismerte ezt, de nem tudja megmagyarázni a jelenséget. Ahogyan mondtuk: nem ítéljük el a szervátültetést! Ha valaki ilyen tapasztalatot akar szerezni, akkor ez az ő személyes dolga, és mi tiszteletben tartunk minden döntést!

Áldásom rátok, Konfuciusz voltam!

Balesetek és halálközeli élmények

Kérdés: A hírekben egyre több katasztrófa szerepel. Konkrétan az osztrák drótkötélpályán történt szerencsétlenségre gondolok. Felsőbbrendű énemen keresztül manát küldtem oda, és szerettem volna tudni, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet energetikailag segíteni? És miért történnek ezek a balesetek?

Konfuciusz

Áldásom rátok! Ez nagyon jó kérdés volt! Kedves tőled, hogy megkérdezted. Szívesen adunk felvilágosítást. Arról van szó, hogy a mai időkben, amikor olyan hatalmas változások történnek, természetesen vannak lelkek, akik nem akarják megtenni azt a lépést, hogy tudatosítsák gondolataikat és érzéseiket, és eljussanak saját teremtő erejükhöz. Ezek a lelkek elbúcsúznak ettől a síktól. A napi hírekben gyakran előforduló balesetek megtervezettek. Azok a lelkek, akik kihasználják az alkalmat, hogy balesetben haljanak meg, a döntést finomanyagi síkon hozták meg. Senki sem hal meg véletlenül! Mindig jó, ha egy balesetnél manát küldtök felsőbbrendű éneteken keresztül. A mana mindig jól jön, a „normális napokon” is! Jó célokra használjuk azt a manát, amit küldtök, pl. az áldozatok hozzátartozóinak küldjük, vagy embereknek, hogy ne tudjanak felszállni erre az egy felvonóra. A manátokat mindig jó célra használjuk fel, ebben egészen biztosak lehettek. Olyan embereknek is küldünk belőle, akik válságban, vagy nehéz helyzetben vannak, hogy meg tudjanak tenni bizonyos lépéseket a fejlődéshez. De az olyan balesetekről, ahol emberek halnak meg, mindig a lélek dönt, és az okok nagyon eltérőek lehetnek. Áldásom rátok!

Kérdés: Milyen jelentősége van a halálközeli élményeknek a mai korban?

Kuthumi

Áldás és békesség, Kuthumi vagyok.

Olyan korban éltek, ahol nagyon fejlettek az orvosi műszaki lehetőségek. Azok, akik halálközeli élményt élnek át, lelki síkon arra vágynak, hogy egy másfajta, átfogó képet kapjanak az életükről, és egy ilyen élményt terveznek maguknak, amiről természetesen az éber tudatuk nem tud. Itt nem a halálról van szó, hanem az ébredésről, még akkor is ha a kívülállók ezt másként látják. Az ébredés arról szól, hogy az embernek olyan élménye lesz, ami megrengeti világnézetét, amit eddig más módon nem tudott megtapasztalni, mert lehet, hogy még nem találkozott a halállal, mert nem érdeklődött a vallás és a spiritualitás iránt, vagy azért, mert elképzelhetetlennek tartotta, hogy legyen élet a halál után. Ilyen okokból választhatja valaki a halálközeli élményt. A klinikáitok fel vannak készülve az újraélesztésre, amire ma gyakrabban van szükség, mint 300 évvel ezelőtt. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy ezt régebben nem lehetett megélni, csak azt, hogy kevésbé drámaian zajlott. Régen is voltak olyanok, akiknek halálközeli élményük volt azért, mert egy rövid időre leállt a szívük, de a hozzátartozóik heves rázásokkal, szívmasszírozással és szájon keresztüli lélegeztetéssel visszahozták őket.

A halálközeli élmény mindig benne van az élettervben, és nem a halálhoz van köze, hanem az új világnézet felébredéséhez. A legtöbben nagyon megváltoznak egy ilyen élmény után. Van ennek egy szomorú fázisa is, bár nem mindenkinél. Vannak, akik visszavágynak ide, arra a síkra, ahol elfogadást, szeretetet és mély békét tapasztaltak meg. De az volt az élettervükben, hogy megmentik az életüket, és tovább élnek. Az élet folytatását tehát előre megtervezték! Az újraélesztés senkinél sem sikerül véletlenül! A halálközeli élmény értelme, hogy az érintettben előmozdítson egy új világnézetet. Utána sokan elkezdenek ezoterikus könyveket olvasni és meditálni, mert megtapasztalták, hogy a lelkük halhatatlan, és hogy vannak más valóságok is. A szomorúság fázisában időnként elfelejtik, hogy odalent még feladatuk van, hiszen másként nem küldték volna vissza őket! Ez a feladat egyrészt mindenkinél az, hogy módosítsa régi világnézetét, és amennyire tudja, fogadja el tudatosan teremtő hatalmát, ellenőrizze gondolatait és érzéseit, ami pillanatnyilag minden embernek ajánlatos. Rá kell jönnie, mik az adottságai, és fokozatosan fel kell ismernie életfeladatát. Előfordulhat, hogy az is feladata, hogy másokat közelebb vigyen ehhez a fényhez, szeretethez és békéhez.

Kérdés: Vannak azonban olyanok is, akiket újraélesztettek, de nem volt ilyen élményük. Miért van ez így?

Kuthumi

Vannak, akik kreálnak maguknak egy halálközeli élményt, de nem minden újraélesztett emlékezik arra, hogy mit élt át. Ehhez az éber tudatnak befogadónak kell lennie. Ha ez megvan, akkor lesz tudatos egy élmény. Az érintett egy bizonyos fejlődési fokon áll, ahol az értelme kész elfogadni azt, amit átélt. Alapvetően választhat, hogy emlékezni fog, vagy sem. Mindenkinek, akiket visszahoztak az életbe, volt „túlvilági” élménye, de az éber tudat dönt arról, hogy elbírja-e az emlékezést. Áldásom rátok!

Kérdés: Mi történik azokkal, akik balesetben halnak meg? Ők nem mennek végig a haldoklás folyamatán, és nem kapcsolódnak vissza a lelkükhöz?

Antar

Igen, igazatok van! A következőt szeretném mondani: A baleset mellett az illető lelki síkon döntött! Tehát senki sem véletlenül szenved balesetet, bár sokan így gondolják. A döntés lelki szintű, az okok pedig sokoldalúak és nagyon különbözőek. Most csak három lehetséges okot nevezek meg: Előfordulhat, hogy valaki befejezte élettervét, mindazt, amit erre az életre tervezett. Mindent megtett és elintézett! Ez lenne az egyik lehetőség. Most biztosan megkérdezitek: Miért hal meg az ilyen ember balestben és nem békésen a saját ágyában? Ebben az esetben előfordulhat, hogy ez az ember egy régebbi inkarnációjában lassan és sok szenvedés közepette halt meg. Egy ilyen tapasztalat azt súghatja a léleknek: Ezt legközelebb elkerülöd! Egy ilyen hosszú, fájdalmas út többé szóba sem jöhet! Egy ilyen korábbi tapasztalat hatására, amiről az éber tudat természetesen nem tud, a lélek úgy dönthet, hogy egy balesetben hal meg, ami természetesen a hozzátartozóinak nagyon nehéz, hiszen váratlanul éri őket, és meg kell emészteniük a történteket. A második ok például, amiért valaki a balesetet választhatja: Az illető egyáltalán nem boldogul az életével! Öngyilkossági gondolatai vannak, és szeretné elhagyni ezt a síkot. Itt nem egy átmeneti válságról van szó, hanem egy hosszan tartó életundorról!

Az ilyen helyzetek vonzzák a baleseteket, amelyek nem feltétlenül halálosak – legalábbis nem annak indulnak. Ez az ember pillanatnyilag úgy érzi, hogy torkig van jelenlegi életével, környezetével, munkájával vagy munkanélküliségével, hiedelmeivel – és ebből ki akar kerülni. Nem akar már így élni, mert elvesztette életminőségét! Ez a vágy húzódik meg a baleset és az életválság mögött! Ha ez az ember ereje teljében lenne, tudatosan változtatna az életén. Abbahagyná például azt a munkát, amit nem szeret, pontot tenne egy tönkrement házasság végére, és felszámolna minden függőségi viszonyt, amit teremetett. Tehát ez volt a baleset második lehetséges oka. A harmadik lehetőség olyan embereknél merül fel, akik alapjában véve nagyon-nagyon agresszívek. A külső agresszió mögött óriási öngyűlölet és el nem sírt könnyek vannak. Ők nagyon kemények magukkal és embertársaikkal szemben is, átgázolnak mindenkin, és nagy az esélyük, hogy egy napon őket gázolják el. Itt az segítene, ha az ilyen emberek tudatosítanák érzéseiket. A harmadik csoportba tartozók külsőleg olyan életet élnek, ami ellenkezik belső lelki meggyőződésükkel. Megtagadják érzéseiket, mások iránt érzett szeretetüket és megbecsülésüket, és az emberi kapcsolatokra való igényüket. Az ilyen emberek időnként balesetben halnak meg. Ez volt a balesetek három gyakori oka, amit be akartam mutatni nektek. Természetesen más okok is vannak még! Szeretném hangsúlyozni, hogy az itt felsoroltak nem fedik le az összes lehetőséget.

Mi történik, amikor egy lélek hirtelen kiszakad a testéből?

A baleset lelki síkon meg volt tervezve, ami azt jelenti: a szellemi vezető, a felsőbbrendű én, a lelki testvérek, a már elhunyt földi rokonok tudnak erről a döntésről. Tudják, hogy a baleset bármikor bekövetkezhet. Vannak speciálisan kiképzett lelki vezetők, akik ott vannak a helyszínen. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy akik válságban vannak, még az utolsó pillanatban is megváltoztathatják a tervet. Ez éjszaka történik, álomban. Amikor megtörténik a baleset, a finomanyagi szellemi vezetők és a hozzátartozók már készen állnak, hogy ott legyenek a baleset helyszínén. A balesetet szenvedett lélek időnként nagyon gyorsan kilökődik a fizikai testéből. Amikor valaki gyorsan elhagyja a testét, előfordulhat, hogy néhány másodpercig nem tudja, mi történt. A reakciók azonban annyira különbözőek, hogy nincs általános séma. Előfordulhat, hogy a lélek egy rövid időre összezavarodik. Esetenként az is előfordulhat, hogy valaki megpróbál visszamenni a testébe. De ezek csak pillanatok, amelyek egy hirtelen baleseti halálnál előfordulhatnak, és a lelki vezetők tudják ezt kezelni. A „kísérők” annyi szeretetet küldenek az áldozatnak, hogy az velük tud menni, és megérti, hogy vége van az életének, és lassanként visszaemlékszik arra, hogy megtervezte ezt a balesetet.

Kérdés: Azt mondtátok, hogy a baleset nem véletlen. Egy évvel ezelőtt volt egy balesetem, amire igaz, amit mondtál, mert éppen válságban voltam. De valóban minden balesetre igaz ez?

Konfuciusz

Áldásom rátok, Konfuciusz vagyok.

Nem, és elmagyarázzuk a különbséget! Éjjel, az álomsíkon mindannyian megteremtitek a jövőbeni tapasztalatokat, az adott helyzeteknek megfelelően, ami majd a reális életekben megtörténik. És a balesetek is ide tartoznak! A tervezett balesetek olyan balesetek, ahol sérülés vagy károsodás történik. Az ilyen baleseteket mindig megtervezték! Van egy másik kategória is, ahol a balesetet ügyetlenség és figyelmetlenség okozta. Ezek nem tervezett balesetek! Az ügyetlenség miatt történt baleseteknél védőmechanizmusotok beindul. A következő történik veletek: Aurátok abban a pillanatban védőpárnaként reagál. Letompítja az esést, és „vattába csomagolva”, „időben elnyújtva” élitek meg az eseményt. Így sérülés nélkül ússzátok meg az egész balesetet. Időnként az esés fájdalmas, és ez olyankor történik, amikor a gondolataitokkal és a cselekedeteitekkel tévúton jártok, amikor nem azt teszitek, amit kell, vagy magatokat és másokat gondolatban bántotok, de ez hosszú távon nem okoz problémát. Nagyobb balesetek csak akkor történnek, amikor hosszabb ideig vagytok beleragadva valami negatív dologba, amiből nem tudtok kijönni. Tehát, azokat a baleseteket, ahol törések történnek, előre meg vannak tervezve. Az ügyetlenséget védőmechanizmusotok korrigálja. Ha figyelmesek vagytok, világosan érzitek ezt, mert közben más az időérzékelésetek, és nagyon tisztán érzékelitek aurátok fékező mechanizmusát.

Az álomsík

Kérdés: Mit csinálunk éjjel, az álomsíkon?

Antar

Amikor elalszotok, elhozunk benneteket, és finomanyagi testeteket elvisszük az álomsíkra. Ezek finomanyagi mezők, ahol két inkarnáció között otthon vagytok – tehát fényvilágok. Ott létezik egy tervféle, egy személyes fejlődési terv. Ez legtöbbször meghatározza, hogy mit kell csinálni azon az éjszakán. Amennyiben nincsen más kívánságotok, követjük a tervet. Nagyon sok tanfolyamon vesztek részt, és találkoztok olyanokkal, akik szintén inkarnálódtak. Erőteljes kapcsolataitok lehetnek olyan embercsoportokkal, akik ugyanabban a fejlődési szakaszban vannak, mint ti. Néhányan esetleg ismerik egymást a földi életből, mások azonban csak az álomsíkon találkoznak. Ezen túlmenően megtervezitek az életeteket. Álomsíkon megtervezitek azt, amit az elkövetkezendő napokban akartok realizálni, kivitelezni. Megszervezitek, hogy mi történjen a földi valóságban. Ez szorosan kapcsolódik másokhoz, így azt is eldöntitek, hogy ki álljon mellettetek, és ki segítsen egy adott helyzetben. Azok számára, akik pl. az alkímiai nász előtt állnak, vannak előkészítő tanfolyamok, amit lelki testvéreikkel együtt látogatnak. Éber tudatotok minderről nem tud. A lelki síkon kidolgozzátok, hogy legközelebb miben akartok fejlődni. Ez az egész tervezés a felsőbbrendű énetekkel egyetértésben és az ő közreműködésével zajlik. Részben a felemelkedett mesterek is tanítanak benneteket. Mindez nagyon sokoldalú. Közben találkozhattok olyan ismerősökkel, akiket a túlvilági síkról ismertek, esetleg még a mostani életetekből is, így velük is tapasztalatot cseréltek. Az álomsíkon kimondottan széleskörű a tevékenységetek. Tudatotok miatt ott nagyon sok mindent tudtok elintézni, rendkívül gyorsan tudjátok befogadni a tudást, és másokkal együtt terveket kovácsolni. Antar voltam.

Olajfa az álmokra való visszaemlékezésről

Álmotokban vannak olyan fázisok, ahol nagyon világosan és egyértelműen álmodtok, és vannak olyan fázisok, amire nem emlékeztek vissza. El szeretném mondani, hogy ez miért van így: Az álomsíkon nagyon gyakran vesztek részt oktatáson, ahol visszakapcsolódtok belső tudásotokhoz, az univerzális igazságokhoz és személyes fejlődési utatokhoz. Mindezt álomban kapjátok meg. Ezt a földi iskolával hasonlíthatjátok össze, ahol ha az órán vettetek egy új fejezetet – például a római kort a történelemből – akkor kezdetben csak keveset tudtatok meg róla. Természetesen itt nem a rómaiakat tanuljuk, hanem teljesen mást! Ebből adódnak az álomtöredékek, vagy az olyan fázisok, amire nem emlékeztek vissza. Amikor átvettétek az egész fejezetet, és elkezditek átültetni sejttudatotokba új gondolatok és emlékek formájában, akkor lesznek tisztábbak az álmaitok. Ez a másik fázis, és akkor egy ideig tisztábbak lesznek az álmaitok. Ezután kezdődik el a következő tanulási vagy emlékezési fázis. Ennyit akartam mondani az álmokra való visszaemlékezésről!

Forrás: 2012 a Föld felemelkedése az ötödik dimenzióba
Konfuciusz és Kuthumi mesterek üzenetei
Ute Kretzschmar közvetítéséval
Szabó Judit magánkiadása