Gondolatok

Ügyelj gondolataidra, mert azok határozzák meg szavaidat
Ügyelj szavaidra, mert azok határozzák meg tetteidet
Ügyelj tetteidre, mert azok határozzák meg szokásaidat

Ügyelj szokásaidra, mert azok határozzák meg jellemedet
Ügyelj jellemedre, mert az határozza meg sorsodat.

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd nyugalmadat

Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy
 elveszítsd a nyugalmadat.
(M. Kyondi)

A siker azokhoz pártol,

akik
 elég energikusak, hogy dolgozzanak érte
 elég bizakodók, hogy higgyenek benne

elég türelmesek, hogy várjanak rá
 

elég bátrak, hogy megragadják és


elég erősek, hogy megtartsák.

(M.Dals Bayhiman)

A pénz (kínai tanítás)

Vehetsz házat, de otthont nem


Vehetsz ágyat, de álmot nem


Vehetsz órát, de időt nem


Vehetsz könyvet, de tudást nem
 Vehetsz pozíciót, de tiszteletet nem


Megfizetheted az orvost, de az Egészséget nem


Megveheted a lelket, de az Életet nem


Megveheted a szexet, de a Szerelmet nem


Ha elmondod, elfelejtem


Ha megmutatod, megjegyzem


Ha együtt csináljuk, megértem

Mersz kérdezni?

A tudati lélek korának középpontjában a gondolatvilág átalakítása áll.

Tudatosság


Legtöbb ember vagy a múlton rágódik, vagy a jövő miatt aggódik, és így éppen a legértékesebbet veszíti el: a jelen ajándékait. Kényelmesebb a múltba vagy a jövőbe menekülni, mert a jelenlét tudatossága kellemetlen szembesüléseket hozhat az ember elé.

Megértés


Régen elég volt a tanításokat tekintélyi alapon elhinni, ösztönösen elfogadni. Ma kulcsfontosságú a szellemi tanítások megértése. Sokan lusták gondolkodni. Ha valaminek a megértése mentális erőfeszítést kíván, azzal a legtöbb ember nem foglalkozik.

Kérdezés


A mai kultúra válaszadó kultúra. Mindenki csak beszél, beszél, s közben kevés kérdés hangzik el. A beszéd, a kijelentés főleg önmagunkról szól. A kérdéssel viszont kaput nyitunk a másik ember felé. A kérdezés alázatot igényel, hiszen a kérdésünkkel éppen azt ismerjük el, hogy a másik valamit jobban tud nálunk, hogy valamiben a segítségére szorulunk. Ugyanakkor a kérdezés révén nyitottá válunk arra, amit a másik ember egy adott témáról gondol, ami a lelkében végbemegy. A jó kérdezés mögött őszinte érdeklődés áll. A mai kor feladata, hogy megtanuljunk jól kérdezni!

A vak hit gondolkodás nélkül mindent elfogad, a hitetlenség gondolkodás nélkül mindent elutasít!

Forrás: Váradi Tibor – Szellemtudomány, Az ember és létezés titkai