Aura

Sok ezer éves múltra vezethető vissza az a tradíció, hogy szellemi beavatottak fényt, színt, energiateret érzékeltek emberek körül. Minden kultúra más nevet adott az energiamezőnek. Az indiai hagyomány „Prána”-nak nevezett egyetemes energiáról beszél, mely az élet lélegzete, és minden egyformán átáramlik, életet lehelve beléjük. A kínaiak ugyancsak beszéltek, egy vitális energia létezéséről, melyet ők „Csí”-nek neveznek. A Csí kétpólusú erőt tartalmaz, Jint és Jangot, mely nádikon, meridiánokon keresztül áramlik a finomtestekbe. Ezek harmonikus egyensúlya biztosítja az élő szervezet egészségét.

A Kabalában a zsidó misztikusok asztrális fényről beszéltek. Keresztény szentképek a szellemi lényeket fénymezővel, glóriával körülvéve ábrázolják.

Aura

Mi az aura: Az aura a testet körülvevő és átható elektromágneses mező, melynek jellegzetes sugárzása van. Ez a sugárzás frekvenciában mérhető.
Feladata: Védje a fizikai és energiatesteket, valamint energiatartalékként is szolgál.
Formája: Többnyire tojásdad. Felül csúcsosabb, alul szélesebb.
Kiterjedése: Másfél méter, de lehet ettől sokkal nagyobb és kisebb is. Energiatestünk mérete, állapota, folytonossága, vastagsága az ember érzelmi, mentális és fizikai állapotától függ. Testi – lelki egészségünkkel szoros kapcsolatban áll.

Kutatók magalkották az aura elméleti modelljét, melyben az aurát 7 rétegre osztják, amiket testnek is neveznek. Többféle felosztás létezik, de mindegyik az aura funkcióját, de át is hatják azokat. Egyre finomabb szubsztanciájúak, és egyre magasabb rezgésszámúak.

A modell szerint tehát 7 auraréteget különböztetünk meg. Az első három a fizikai síkhoz, a felső három a spirituális síkhoz tartozik, középső asztrál sík a híd a kettő között.

Az aura rétegeinek alapértelmezése

Az étertest / első réteg

Az étertest (az "éter" szóból, ami átmeneti állapotot jelent az anyag és az energia között). Apró energiavonalakból épül fel, melyek olyanok, mint a "fénysugarak szikrázó szövete". Szerkezete hasonló a fizikai test szerkezetéhez, tartalmazza valamennyi szervet és anatómiai képletet. Egy energiamátrix, amelyen a testszövetek fizikai anyaga létezik és horgonyt vet.

Az érzelmi test / második réteg

A második vagy az étertestet követő finomabb testet általában érzelmi testnek nevezik, és az érzésekkel áll kapcsolatban.Struktúrája lényegesen képlékenyebb, mint az étertesté, és nem gátolja a fizikai testet. Inkább finom szubsztancia Színes felhőinek tűnik, mely folytonos kavargó mozgásban van. A testen 2,5 – 7,5 cm-rel terjed túl. Színei a testet létrehozó energia vagy érzés tisztaságától vagy zavarosságától függően változnak a ragyogó tiszta színárnyalatokról a zavaros, sötét árnyalatokig bezárólag. Ahogy az érzések személyes interakcióba, vagy pszichoterápia során energetizálttá válnak, a színek szétválnak e1sődleges árnyalataikra és ragyogni kezdenek. Az érzelmi test az étertest mátrixában mozgó, azon egy kissé túlterjedő színfoltoknak tűnik.

A mentális test / harmadik réteg

A harmadik auratest a mentális test. Ez a test túlterjed az értelmi testen, és még finomabb szubsztanciákból készül, melyek mindegyikéhez gondolatok és mentális folyamatok kapcsolódnak. Ha a mentális test "gazdája" mentális folyamatokra összpontosít, akkor a test kiterjed és ragyogóbbá válik. A testtől 7,5 - 20 cm távolságig terjed. A mentális test szintén strukturált test. Gondolataink struktúráját tartalmazza. Ez a test legtöbbször sárga. E mezőn belül gondolatformák láthatóak. Színben és formában változó foltokként jelennek meg. A szín a személynek az adott gondolati alakzathoz fűződő érzelmét reprezentálja. Minél tisztább és jobban formált a gondolat, annál tisztább és jobban formált a hozzá tartozó gondolati alakzat is.

A fizikai világon túl

Az alsó három auraréteg a fizikai világhoz tartozik és annak számára metabolizál energiát, míg a felső három réteg a spirituális világhoz tartozik, s energiát is ezeknek metabolizál. A negyedik auraszint, amely a szívcsakrához tartozik, az az átalakító olvasztótégely, amelyen a két világ között átáramló valamennyi energiának át kell haladnia.Mindén réteg minden energiáját kéresztü1áramoltatjuk a szíven, a szeretet központján.

Az asztrális szint / negyedik réteg

Az asztrális test amorf, és az érzelmi testnél szebb, színes felhőkből áll. Az asztráltest kb. 15 - 30 cm-rel terjed túl a testen. Amikor az emberek egymással kapcsolatot teremtenek, csakráikból szálakat növesztenek ki, melyek összekötik őket. E szálak az aura több szintjén léteznek, kiegészítve az asztrá1is szinten kialakult szálakat. Minél hosszabb, minél mélyebb a kapcsolat, annál több és annál erősebb szál alakul ki. A kapcsolatok befejeződésekor e szálak elszakadnak, néha igen erős fájdalmat okozva. Az emberek között nagyon sok interakció zajlik asztrális szinten. Közülük néhány kellemes, míg mások kellemetlenek. Érezhetjük a különbséget. Érezhetjük magunkat kellemetlenül a szobában tartózkodó másik személy miatt, akit esetleg nem is látunk, más szinteken azonban rengeteg dolog történik közöttünk.

Az éteri szint / ötödik réteg

Az aura ötödik rétegét éteri mintáknak nevezzük, mivel tartalmazza a fizikai síkon megta1álható összes forma vázlatát, mintáját Ez nagyjából egy fénykép negatívjához hasonlítható. A testen 30 - 45 crn-rel terjed túl. Betegségekben, amikor az étertest alakja torzulást szenved, az éteri szinten kell dolgozni, hogy így támogatást nyújtsunk az étertestnek eredeti alakja helyreállításához.

A mennyei test / hatodik réteg

A hatodik szintet, amely a spirituális sík érzelmi szintje, mennyei testnek hívják. A testen 60 – 85 cm-rel terjed túl. Meditációval és sok átalakító munkával érhetjük el. Amikor elmerülünk a fényben és érezzük, fényből állunk, és a fény belőlünk van, akkor emeltük fel tudatunkat az aura hatodik szintjére.

A keterikus szint vagy okozati test / hetedik réteg

A hetedik réteg a spirituális sík mentális szintje, amelyet keterikus mintának neveznek. A testen76 – 108 cm-rel terjed túl. Amikor az aura e szintjére emeljük tudatunkat, tudjuk, hogy egyek vagyunk a Teremtővel. Külső formája: tojás alakú auratest és a személy jelen inkarnációjának valamennyi auratestét tartalmazza. A hetedik réteg külső része nagyon erős és rugalmas, ellenáll a behatolásnak, úgy védi a mezőt. Mint ahogy a tojáshéj védi a kiscsibét.

Aura színek

Alapszínek: /fizikai: vörös, érzelem: narancssárga, mentális, koncentrálás: sárga/
Vörös: erőegó, érvényesülés, felelősségteljes, lendület, ingerlékeny, önző.
Narancssárga: segítőkész, tapintatos, megfontolt, lusta, „fütyülök rá”.
Sárga: lelkes, szórakoztató, félénk, hazug hajlam.
Zöld: békeszerető, megbízható, nagylelkű, makacs, merev.
Kék: lelkes, őszinte, befejezetlen feladatok.
Indigó kék: törődés, támogatás, segítőkészség, „nem tud nemet mondani”.
Ibolyaszín: egész életen átfejlődnek, „felsőbbrendűségi érzés”.
Ezüst: nagyszerű ötletek, nem gyakorlatias.
Arany: szorgalmas, türelmes, igényt mutató.
Rózsaszín: kedvesek, szelídek, jóindulatúak, határozott, makacs, magas mérce.
Bronz: humanitárius, emberszerető, „sűrűn rászedik őket”.
Fehér: szerény, bölcs, más emberek jóléte.

Hangulatszínek:
Piros: éltetőerő.
Piszkos: harag
Narancs: érzések, érzelmek.
Piszkos: önzés, büszkeség
Sárga: koncentrálás.
Zöld: energia elfolyás, elhatárolódás másoktól (kiadós alvás).
Piszkos (mély): hamisság
Kék-zöld: megértés intuitív tudatosság
Kék: pozitív gondolatok, fejlődés.
Indigókék: személyes hit.
Ibolya: spirituális fejlődés.
Szürke: lekonyultság, stressz, unott hozzáállás.
Rózsaszín: kedves, jóindulat, szeretetteljes.
Ezüst-arany: intuitív gondolatok
Fehér: intuitív tapasztalatok.
Barna: uralni vágyás, /foltok: merev szemlélet

A fej energiája: /gondolkodás, éppen most/
Vörös: alapos, realisztikus.
Piszkos: zavar, figyelmetlenség.
Piros: sugárzó, pozitív.
Piszkos: zavar, figyelmetlenség.
Narancs: lelkesedés, ötletek.
Piszkos: türelmetlenség, belső béke hiánya.
Sárga- narancs: aktív, tiszta gondolatok.
Piszkos: zavar, nehézség a célok elérésében.
Sárga: jó ötletek, tiszta gondolatok.
Piszkos: merev gondolatok, túl sok feladat egyszerre.
Zöld: erős baráti kapcsolatok, lelkiismeretes.
Piszkos: kimerített érzelmi energiák, ingerlékeny, növekvő nehézség, személyes változás.
Kék-indigó: jó beszédkészség, kifejezésmód.
Piszkos: befelé fordulás, félreértetnek érezzük magunkat.
Ibolya-levendula: fokozott érzékenység, kreativitás.
Piszkos: nem gyakorlatias, bizonytalan.
Fehér: magasabb tudatosság, felsőbbrendű energiák összekapcsolódása.

Kérdések:
Gondolkodásunk elkülönül az érzéseinktől?
Megteremtjük-e a lelki nyugalmunkat?

A szív energiája: /érzelmeink kezelése, immunrendszer/
Vörös: erős érzelmi energia.
Zavaros: stresszes és gyenge szív/alacsony ellenálló képesség/.
Piros: könnyen áramló energia
Zavaros: gyenge szív és immunrendszer, /szomorúság, aggódás/.
Narancs (sárga): derűs. Kellemes.
Zavaros: félelem, önkifejezés akadálya
Sárga: értelem, erős öntudat.
Zavaros: elzárt szív, immunrendszer erősítésre szorul.
Zöld: békés harmonikus.
Zavaros: blokkolt energia, /személyes gyógyulás/
Kék-indigó: belső érzések kifejezése.
Zavaros: boldogtalanságot, fájdalmat fojtott magába.
Ibolya-levendula: magasabb eszmék, szeretet kifejezése.
Zavaros: meggyengült, /újra kapcsolódni a belső érzésekhez/.
Fehér: szívünk teljesen nyitva
Foltok: nagy mennyiségű energia felhalmozása.

Kérdések:
Mely érzéseinket szeretnénk kifejezni és megosztani?
Megosztjuk-e érzéseinket másokkal?

A test jobb oldala: /aktív, a külvilág felé mutatott/
Vörös: erős fizikai és realista természet.
Piszkos: túlságosan igénybevett erőforrások, érzelmi kényszer.
Piros: társaság kedvelő, szenvedélyes.
Piszkos: túlerőltetett, érzelmi kényszer.
Narancs (sárga): pozitív érzelmi energia, örömök.
Piszkos: nyomás, teher,/elfojtott bánatcsalódás/.
Sárga: erőteljes, kisugárzó személyiség.
Piszkos: érzelmileg, mentálisan feszült.
Zöld: nyílt, barátságos, kedves.
Piszkos: nehezen nyíló természet, immungyengeség.
Kék-indigó: belső béke, nyugalom, önbizalom.
Piszkos: bizonytalan, boldogtalan, energia szint alacsony.
Ibolya-levendula: szeretet árad belőle.
Piszkos: fizikai fáradság.
Fehér: felhalmozott, irányítható energia.
Foltok: energia blokk, fájdalom.

Kérdések:
Jobb oldalunk érzékenyebb-e?
Erősek-e belső érzéseink, indulataink?
Nehézséget okoz-e kifejezni érzéseinket, gondolatainkat?

A test bal oldala: /passzív, befogadó, jelen-jövő/
Vörös-piros: dinamikus energia, akcióra kész, pozitív célok.
Piszkos: stressz, düh, kimerült, /elcsendesedni, befelé fordulni/.
Narancs (sárga): alkotó energia, feladatok megoldása.
Piszkos: energia hiány, kimerültség.
Sárga: központosított erők, lelkesedés.
Piszkos: mentális kimerültség, /pihentesük elménket/.
Zöld: nyugodt, kiegyensúlyozott, /változás energiája/.
Piszkos: túl érzékeny, sértődékeny, /visszavonulás, feltöltődés/.
Kék-indigó: harmónia-béke érkezik.
Piszkos: gátlásos, visszahúzódó/feltöltődés/.
Ibolya-levendula: ösztönös megérzések.
Piszkos: idegesség, feszültség.
Fehér: magas frekvenciájú energia befogadása.
Foltok: energia blokkok /elutasított-elfojtott érzelmek/.

Kérdések: Baloldalunk érzékenyebb?
Aktívak vagyunk-e?
Figyelünk-e belső érzéseinkre?